» Bestuursvergadering 7 okt. 2020

Bestuursvergadering 7 okt. 2020

Op woensdag 7 oktober startte het bestuur de vergadering met het kort daarvoor genomen besluit de expositie te sluiten vanwege Covid-19.

Gelukkig komt er op korte termijn een boekje uit over de expositie zodat geïnteresseerden er toch kennis van kunnen nemen.
De renovatie van het Koningshuis, in opdracht van de gemeente, blijkt een lang en lastig traject. Sloopwerk is verricht, maar de voortgang gaat moeizaam. Er is regulier overleg tussen bestuur en gemeente. Daarin komt de voortgang ter sprake, ook de keuze van materialen en kleuren. Het bestuur hecht er sterk aan het karakter van het huis te behouden. Vanwege de vertraging vindt het archief tijdelijk onderdak in het Bezoekerscentrum.
Het bestuur koos een onderwerp voor het themanummer van 2021. Ideeën te over, voor de jaren daarna liggen er genoeg onderwerpen ‘op de plank’. Het themanummer van 2020 zal binnen afzienbare tijd in een Duitstalige versie verschijnen. Diverse herdrukken van boekwerkjes zijn klaar en zijn er weer twee films gedigitaliseerd.