» Bijzondere ALV 21 juli 2018

Bijzondere ALV 21 juli 2018

-

Verslag van de bijzonder ledenvergadering  op 21 juli 2018.

Op zaterdag 21 juli is er een bijzondere ledenvergadering gehouden. Dit was nodig omdat na het gedwongen vertrek van Erik Gerbrands, vanwege zijn nieuwe functie als wethouder,  het bestuur met drie personen wel erg klein werd en er nieuwe kandidaten waren.

Enige informatie vooraf:

Joyce van Bon en Etty van der Veer hadden zich ieder vroegtijdig gemeld voor het bestuur, in een later stadium Ger Heeringa , vervolgens ook Thom Verheul. Met alle kandidaten had het bestuur een gesprek. Zowel Joyce van Bon als Etty van der Veer gaven aan graag nieuw elan in de vereniging te willen brengen en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Ook gaven ze aan het belangrijk te vinden samen in het bestuur te komen, omdat ze veel onderling uitwisselen. Verder willen ze zich breed inzetten.

Ger Heeringa gaf aan puur als bestuurder te willen aantreden en zich niet bezig te houden met praktische klussen, het gaat hem om ontwikkeling, de grote lijn.

Met Etty en Joyce had het bestuur al twee mensen daarvoor op het oog. Bovendien ging Ger met vakantie en kon zich dus niet voorstellen aan de leden. Daarom besloot het bestuur hem niet voor te dragen.

Thom Verheul gaf aan wel van alles te willen doen, zijn sterke kant is natuurlijk PR, vanuit zijn werk. Daaraan is binnen de vereniging sterk behoefte. Met Thom werd afgesproken dat hij zich voorlopig inzet binnen de vereniging en wanneer Eric Augusteijn volgens plan in februari terugtreedt als bestuurslid, hij als kandidaat wellicht in beeld komt.

De opkomst van de leden was gelet op het prachtige zomerweer onverwacht groot. Verder hadden veel leden die niet aanwezig waren wel de moeite genomen iemand te machtigen. Omdat één van de aanwezigen wenste dat er schriftelijk gestemd zou worden volgden er twee stemrondes. Beide dames werden met overgrote meerderheid als bestuurslid aangenomen.

Na afloop van de ledenvergadering heeft het bestuur nog een korte vergadering gehouden om de taken te verdelen. Daarbij werd Joyce van Bon als voorzitter benoemd, Etty van der Veer als vice-voorzitter.