» Boeren op Schiermonnikoog in Filmarchief

Boeren op Schiermonnikoog in Filmarchief

Een film van Jan Holwerda en Dick Kool

Het filmarchief van ’t Heer en Feer is weer uitgebreid met een 6de film, nu met de film Boeren op Schiermonnikoog van Jan Holwerda en Dick Kool, gemaakt in 2005.

In de film zijn de mechanisatie en technologische ontwikkelingen binnen de landbouw en veeteelt prachtig weergeven en de invloed van het toerisme op het boerenbedrijf. Ook het oprichten van een zuivelfabriek (1925) met bijbehorende vraagstukken, komt aan bod. De film wordt afgesloten met verdere modernisering van de agrarische sector waarbij de melkrobot en het agrarisch natuurbeheer centraal staan.

De film Boeren op Schiermonnikoog is tegen een geringe vergoeding te zien op de website van ’t Heer en Feer  en in de filmzaal van het Koningshuis (gratis).