» Collectie

Collectie

De collectie van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer is ondergebracht in de Stichting Beheer Historisch Erfgoed 't Heer en Feer.

’t Heer en Feer en zijn voorganger, de Stichting Oudheidskamer, hebben in de afgelopen halve eeuw veel documenten, boeken en andere voorwerpen met cultuurhistorische waarde verworven. De vereniging gebruikt die zelf voor het maken van tentoonstellingen, het (laten) schrijven van boeken en artikelen, enz.

De collectie is ondergebracht in de archiefruimte van ’t Heer en Feer in het Koningshuis op Schiermonnikoog.
Ieder item in de collectie is voorzien van een uniek identificatienummer (K-nr).
Scholieren, studenten, wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en andere belangstellenden kunnen dan de collectie raadplegen. Een vrijwillige bijdrage in de onderhoudskosten stellen wij daarbij op prijs.
Als u hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact op met de collectiebeheerder: archief@theerenfeer.nl.

Hebt u zelf historisch materiaal over Schiermonnikoog, waar u meer over wilt weten? Neem dan contact op met de beheerder via archief@theerenfeer.nl.