» Collectie

Collectie

De collectie van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer is ondergebracht
in de Stichting Beheer Historisch Erfgoed 't Heer en Feer.

’t Heer en Feer en zijn voorganger, de Stichting Oudheidskamer, hebben in de afgelopen halve eeuw veel documenten, boeken en andere voorwerpen met cultuurhistorische waarde verworven. De vereniging gebruikt die zelf voor het maken van tentoonstellingen, het (laten) schrijven van boeken en artikelen, enz.

De collectie is grotendeels opgeslagen in de werk- en archiefruimte van ’t Heer en Feer in het Dorpshuis op Schiermonnikoog (ingang achterzijde). Ieder item in de collectie is voorzien van een uniek identificatienummer (K-nr).
Scholieren, studenten, wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en andere belangstellenden kunnen de collectie raadplegen. Een vrijwillige bijdrage in de onderhoudskosten stellen wij daarbij op prijs.
Als u hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact op met de collectiebeheerder: archief@theerenfeer.nl.

Hebt u zelf historisch materiaal over Schiermonnikoog, waar u meer over wilt weten? Neem ook dan contact op met de beheerder. In onze werkruimte is ook gelegenheid voor het inscannen van foto’s en documenten (tot A3) en we beschikken over filmprojectors voor de formaten Dubbel-8, Super-8 en 16 mm. Ook kunnen we gramofoonplaten, geluidsbanden en VHS-banden voor u digitaliseren. Prijzen in onderling overleg. Het kan zijn dat we u vragen van gedigitaliseerde documenten of opnames een kopie voor onze collectie te mogen maken.