» Archief

Archief

Het archief van 't Heer en Feer omvat documenten, rapporten, kaarten, folders, tijdschriften enz. van velerlei soort.

K-nrSoortCatBeschrijvingToelichting
K0091TijdschriftDe Reddingboot, dec. 1961Schiermonnikoognummer
K0178MaritiemKlapper logboek vuurtorenKorrespondentie kustwacht 1939-1945
K0178RapportMaritiemJournaal lampen branden en verwisselenBrandaris 1933-1945
K0183DocumentMaritiemScheepstypen zeilschepenFoto's, omschrijvingen
K0185ADocumentDiv. scheepvaart algemeenDiv. documenten
K0185BDocumentMateriaal tbv expo van snik tot supertanker (?)Div. documenten
K0185CDocumentMateriaal tbv expo van snik tot supertanker (?)Div. documenten
K0185DDocumentFolders en documentenDiv. documenten
K0187AExpoExpositiemateriaalVan snik tot supertanker
K0189RapportEiland/wadWrakkenregisterRWS
K0190DocumentWalvisvaartBemanningslijsten Willem Barendtz
K0191ExpoExpositiemateriaalExpositie scheepvaart
K0194DocumentPersonalia Auke de BoerDiv. documenten
K0197DocumentBlauwdruk houten steigerop Hoge Wal (??)
K0202LandkaartRWSSteigers en aanlegdammen 1891-1962Ontwerp DT Reitsma
K0208ExpoWater voor later
K0210LandkaartReliefkaartWaddenzee
K0217CahierA t/m G, cahiers, handgeschrevenverhalen, gedichten Leendert en Johanna Posthumus
K0229ATekstStrandingen, jutters en opbrengenteksten
K0230CahierGedichten handgeschrevenBetje de Jong en Sietske de Jong (grootmoeder v Toos de Groot)
K0230DocumentStrandingen en strandvondstenKopieën van akten enz. ca 1876-1941
K0231TekstConcept Schiermonnikoger LôzbúekBijeengebracht door D. Fokkema sr.
K0234DocumentDocumenten WO2
K0241ExpoExpositiemateriaal Beheer 1988teksten
K0265ARapportEiland/wadRegister strandmetingen SchiermonnikoogRWS 1868-1880
K0265BRapportEiland/wadRegister strandmetingen SchiermonnikoogRWS 1880-1938
K0265CRapportEiland/wadRegister strandmetingen SchiermonnikoogRWS 1940-1963
K0332LandkaartKaarten van Schiermonnikoognrs. 1 t/m 31
K0336TijdschriftDe Reddingboot No 52, Kerstnummer 1941
K0351ArchiefArchief Begrafenisvereniging
K0354DocumentDiploma's en levensberichtRink Dubblinga, Jeppe Wiebes, Louw Jaarsma
K0355DocumentEilander avondenProgramma's
K0355ProgrammaOverzicht programma's Eilander Avonden
K0356ExpoKNZHRExpositiemateriaal
K0357-IExpoExpositiemateriaal een eeuw toerismeVVVgids, krantenknipsel
K0357-IIExpoExpositiemateriaal Bouwen op een eiland
K0359ExpoExpo 1982 en 2002, I + II in 1 box zie ook K0229Jutters en strandvondsten, gestrande schepen/wrakken en strandingen
K0360ExpoExpomateriaal Winter expo 2001
K0362ExpoExpomateriaal verbindingen/Wagenborg
K0363-IDocumentArchiefdooS WO2 gemeente
K0363-IIDocumentZes mappen met documenten en foto's betr. WO2
K0364IArchiefArchief Joh. Faber
K0365DocumentSchuldbekentenisLening aan ULO van K. Matroos 1947
K0370DocumentRWSAanlegsteiger 1911
K0370DocumentRWSBrief hoofding. Prov. Waterstaat aan CdKbetr. Subsidie aanlegsteiger 1911
K0372DocumentAfrekenstaat J.Scheepstra, opzichter DomeinenFotokopieEn van schrift met afrekenstaten
K0373CahierSmartlappenCornelia Visser
K0387BoekjeAgenda's Douwe Holwerda
K0388DocumentPersonalia Douwe Holwerdamonsterboekje enz.
K0389DocumentGetuigschrift in lijstvan Jeltje Posthumus 2e klas OLS 1841
K0394ArchiefArchief Reactiegroep Behoud Schiermonnikoog1973-1984
K0396DocumentToerismeProspectusStrandhotel 1924
K0398DocumentRegistratiestrook elektriciteitscentraleLaatste: 26-04-1976
K0407KasboekBetr.eilander avonden vanaf 1974
K0408TijdschriftWaddenbulletinWaddenvereniging
K0422DocumentGedicht achter glasIn memoriam Hein Kruisinga met gedicht van M. Fenenga
K0434DocumentNalatenschap Hein Kruisinga
K0434DocumentPersonalia Hein KruizingaDiploma's
K0442LandkaartToerismeWandelkaart Schiermonnikoog 1920
K0449DocumentAchtergrondinfo Klauw van GaffelDe klauw zelf in kelder BC
K0455ACahierSchriftje met gedichtenGedichten, handschrift en kopieën, GGA Wielema 1847
K0455BCahierSchriftje met gedichtenGedichten Conter, Wielema 1850
K0457BoekjeTekstboekjesEuterpe
K0463KnipselsKrantenartikelen 1973-1977
K0463KnipselsKrantenknipsel
K0467Box met inhoudNota's, verpakkingsmateriaal
K0468AFolderFolders en affiches 1980-1990verpakkingen, prijslijsten, info VVV
K0468BProgrammaProgramma's 1980-1990
K0469Box met 4 mappenToeristische informatie
K0471KnipselsKnipselmap JB Bazuin 1971-1974
K0474-1BrievenArchief fam. Anker m.b.t. ZeevaartschoolAktie in 1945-1946 voor heroprichting Zeevaartschool (Mellema)
K0474-2KnipselsKnipsels uit archief fam. Anker
K0475 1-9KnipselsMappen met losse krantenknipselsJaren 80
K0479AArchieft Heer en FeerArchief secretaris H+F II - 2002/2003
K0484KnipselsDiv. knipsels, foldertjes 1960-2007
K0484RekeningenArchief GW Visser Rekeningen van beurtschippers, schilders en anderen
K0487-1KnipselsKnipselmap Auke Talsma
K0490Document2x Sonderausweiss + foto + 'verslag'
K0490DocumentAusweis Freerk Visser
K0492VerslagVerslag RWSDijkdoorbraak
K0493Kasboek jongerenvereniging Samuel 1937-1962
K0494ArchiefUit archief WK vd GeestNota's, krantenartikelen
K0495DocumentBedrijvigheidNotulen Coöp. Zuivelfabriekuitgetypt Rie en Frans Ruddijs
K0495 I-VDocumentBedrijvigheidNotulen Coöp. Zuivelfabriekgefotokopieerde handgeschreven
K0498DocumentDocumenten RWS27 originele bestekken en voorwaarden betr. Schiermonnikoog
K0498ADocumentRWSBestek en voorwaarden bediening van het veer tussen Sch' oog en den vasten walvan 1 jan. 1905 - 1 jan. 1907
K0500TijdschriftTwee tijdschriftenHet Fjordenpaard waarin iets over Schiermonnikoog
K0501TekstVerhaal over torenwachter Derk Swiers
K0504ExpoTekst over expoNatuurlijk doorgaan van Quadrant en Willem Horsman 2009
K1201Het Zeemanscollege "De blauwe vlag"
K1202Het Zeemanscollege "De herkenning en pensioenfonds goede voorzorg “ deel A, B en C.
K1203“Het Rotterdams Zeemanscollege Maatschappij tot nut der zeevaart”
K1204150 jaar Koninklijk Zeemanscollege “ wie zee houdt wint de prijs”
K1205“Een eeuw onderling verzekeren”
K1206Register of shipping 1946-1947Directeur van het loodswezen.
K1207TijdschriftGeïllustreerd maandblad “ De wandelaar “ juli 1937.
K1208ArtikelEen artikel over Martin van Waning .Folkloristisch Pinkster-festijn op Schiermonnikoog. Mei 1930.
K1209ArtikelArtikel bedreiging van Schiermonnikoog door G. DraaijerIn weer en wind .
K1211Blauwdruk van de Aude Schúele aan de Badweg.
K1212DiaDoosjes met dia’s over het eiland
K1213TijdschriftHet tijdschrift “ Cornelis Douwes” met het artikel over de aanval op de Ondina.
K1215ArtikelArtikel uit VARA-bode over Harmen Roeland .” Zijn lievelingstijdschrift is het tijdschrift van ’t Heer en Feer “
K1221Constructietekening van de nieuwe steiger.
K1223Tijdschrift9 tijdschriften “ De Blauwe Wimpel”artikel van over de nalatenschap van de eilander kapitein Eldert Dobbinga, geschreven door Jack Onnes uit Emmen
K1225Papieren zak van pluimveebedrijf A. SoepboerMet opschrift "Onze eieren vers van de Pers"
K1226“Een jaar op Schiermonnikoog.” Een revue in vier gedeelten. 23 december 1924
K1230ArtikelArtikel en foto’s over de Batterie Borden
K1238ArtikelArtikel uit de telegraaf over Gert Jan Merlijn. “ het wonder van Schier’’
K1241DocumentSchenking oeuvre Pita Grilkhandgeschreven dichtbundels en cahiers over muziek
K1244DocumentO orkonde 29 -11- 1465
K2006Archieft Heer en FeerKasboekje tH&F - 1998 t/m 2000
K2007Archieft Heer en FeerBoekhouding tH&F 2000-2004 (WJ Groendijk)
K2008Archieft Heer en FeerArchief 1 - voorzitter tH&F 1990 t/m 2003
K2009Archieft Heer en FeerArchief 2 - voorzitter tH&F 2004 t/m 2006
K2010Archieft Heer en FeerBoekhouding tH&F 2006 en 2007
K2011ExpoExpositiemateriaalExpo Jacht en stroperij + robbenvangst 2003 zie ook K0423
K2012ArtikelWinters, isolementFotokopieën van kranten art. e.a. verslagen
K2013ExpoExpositiemateriaalExpo winter 2001
K2014ExpoMartin van WaningExpo 1997 Schier door schilderijen
K2015DocumentGespeksverslagen, geschrevenArend Maris in gesprek met div. mensen over div. eilanders
K2016ExpoDia's en afdrukkenSchilderijen expo in GT 1997
K2017LandkaartGeulenstelsel, oude kaarten WaddengebiedDia's
K2018expoGastenboek expo tH&F 2006-2007Wandelend door de streken
K2019ExpoExpo materiaal Schip op strandKaperskaart, art. met foto Navigator, Bakir
K2020DocumentGeschreven gespreksverslagen van A. Maris
K2021DocumentIn memoriam Lytje WillemDiv. teksten (kopieën)
K2025TijdschriftCollectie Schierse Zomerkrant
K2028DocumentHandgeschreven gespreksverslagen van A. Maris
K2029DocumentNotities A. MarisGeschiedenis Elim
K2030ArtikelInformatie over KapenglopArtikel en commentaren ca 1887 Durk Reitsma
K2031ArtikelArtikel over SchiermonnikoogDoor L. Wiersma geschreven winter 1938/1939
K2033DocumentHandgeschreven gespreksverslagen van A. Maris
K2035DocumentKopie handgeschreven verslagStrenge winter 1929, J. Velthuis (?)
K2036DocumentVerslag kerkelijk leven Schiermonnikoogdoor J.J. Visser 7-5-1976
K2037DocumentDocumentatie walvisvaarttbv artikel A. Maris in de Zomerkrant
K2038DocumentVerhaal Paul van HessenEen zwaard omgesmeed tot ploeg
K2039DocumentHandgeschreven gespreksverslagen van A. Maris
K2040DocumentHandgeschreven notities van A. Maristbv artikel over dorpsomroeper
K2041DocumentHandgeschreven notities van A. Maristbv artikel over aardgasaansluiting 1971-1996
K2043DocumentHandgeschreven notities van A. MarisA+B+C Geschiedenis van Schiermonnikoog
K2044ArtikelGeschiedenis van Schiermonnikoog vóór 1940Roel Dijksterhuis + NN
K2063TijdschriftEigen volk jrg 11-4, juli 1939Schiermonnikoog-nummer
K2065TijdschriftDe Reddingboot no 91, dec. 1961, meded. KNZHRover Sch. Redders
K2066DocumentDe WaddeneilandenStudiecommissie Waddeneilanden 1959
K2079DiaDiaserie Ontspan de boog op Schiermonnikoog[Geluidsband zoeken!]
K2081Tijdschriftt Heer en Feer
K2092ExpoStrandvondsten en juttersexpo 2002 en themanummer
K2093ExpoI en II Boeren op Schiermonnikoog (met foto en CD)expo 2005 en themanummer
K2094NotulenCoöp. Zuivelfabrieknotulen 1936-1973 kopieën ontleend aan kopieën van W vd Geest en D Reitsma
K2095NatParkNatParkNotitie 19-8-1984betr. recr.activiteiten in NP en Vogel- en Habitatrichtlijn
K2096ExpoDocumentatiemateriaal tbv themanummer en expo Toerisme 1999
K2097RapportRapport ec. Technologisch instituut FrieslandOnderzoek betekenis vreemdelingenverkeer ivm aanleg militair oefenterrein
K2098DorpsbodeDorpsbode 1-10-1973Uitgave t.g.v. 25 jaar Dorpsbode
K2100RapportOnderzoek Schiermonnikoog 1954, DLH Slebesontwikkeling bevolking en bestaansbronnen, toerisme, toekomstmogelijkheden
K2101KnipselsKrantenknipsels, album I t/m VIBetreft de jaren 1981-1982
K2105KasboekRekeningboek 1938 - 1943Schildersbedrijf Kooistra
K2109CultuurPoezieJan Loman, Over klankvelden en kombuispraat33 schetsen voor expo vd Togt museum 2002
K2110RWSBestektekening VeerdamRWS Aanleghoofd en detail
K2111ExpoMateriaal puzzeltocht waterputten van Schiermonnikoog
K2112DocumentStambomen van eilandersUitg. Geneologic Soc. Church of JC of latter day saints
K2114DocumentWerkdocument/rapport zeemanscollege De Blaauwe VlagAmsterdam 2002, door S. Parma
K2115DocumentWerkdocument/rapport het Rotterdams zeemanscollege Mij tot nut der zee2002, door S. Parma
K2116BrochureKopie brochure Wie zee houdt wint de prijs150 jr Kon. zeemanscollege De Groninger Eendracht, Hylke Speerstra
K2117DocumentRapportage De Herkenning en De Goede Voorzorg
K2119Tijdschriftdubbel-afvoere nEigen VolkSchiermonnikoognummer juli 1939
K2120DocumentStatuten en Huish. Reglement VV De Monnik25-6-1966
K2127CahierSchriftje met aantekeningenopzet Bezoekerscentrum 1977/1998
K2128CahierSchriftje met aantekeningenopzet Bezoekerscentrum 1977/1998
K2134ExpoExpositiemateriaal Wandelend eiland
K2136Melkcontrole boekjeDijk, Joh. Van
K2137IndexCD = index bibliotheek t/m 2003
K2139RapportHet Helders zeemanscollege 'Goede Bedoeling'
K2140RapportZeemanscollege De Herkenning en pensioenfonds Goede VoorzorgDeel A+B+C
K2141Het college Zeemansvoorzorg Harlingen kopie
K2142TijdschriftverkopenDe Blauwe Wimpeltijdschrift jaargang 2000
K2143TijdschriftHet Nederlandse Zeewezentijdschrift jaargang 1902 t/m 1914
K2144CatalogusExpo in WarfumBosch een verdwenen eiland
K2145TijdschriftEilander verhalen en liederenuit Dorpsbodes 1956-1980
K2146DocumentBruikleenovereenkomsten 1980 - 1986voor expo materiaal
K2147KnipselsKrantknipsel over jacht op Schiermonnikoog 12=11=1991
K2148DocumentKopie huldedocument 1871
K2149Tekstboekje Euterpe 22 maart 1922kopie
K2150expoGastenboek expo welput tot waterleidingfoto voorin
K2151Tekst revue 'Een jaar op Schiermonnikoog' 23 december 1924
K2158DivInfo over boerenberichtjes
K2159TijdschriftSchiermonnikoog journaal 1993/1995
K2160RapportAdvies kustbeheer SchiermonnikoogProv. overlegorgaan kust Fryslân, 2000
K2161ExpoExpositie aankondigingen (flyers)geplastificeerd
K2162TekstTekst afscheidslied Martha Karstdoor L. Wiersma 1-5-1969
K2163KnipselsKrantenartikelen over L. WiersmaLC 4-8-1973 NDC 18-4-1979
K2164KnipselsKrantenartikel eilandertaal (wezzenbúek)Els Perdok en Jelle Woudstra
K2165KnipselsFotokopie krantenstukjesexpo boeren
K2166TijdschriftTijdschriften, jaargang 1 t/m 17 2 exemplaren per jaargangt Heer en Feer
K2167KnipselsArtikel uit tijdschrift In weer en wind, april 1948door G. Draayer
K2168KnipselsArtikel uit tijdschrift De Wandelaar, mei 1939door JP Wiersma over Kallemooi
K2169KnipselsArtikel uit tijdschrift De Wandelaar, juli 1937door Martin van Waning
K2170KnipselsKopieën van in kranten verschenen stukjes over SchiermonnikoogSchiermonnikoog 210
K2173RapportVerslag onderzoek project stichting Verdronken Geschiedenis
K2181DocumentZeemanscollegeCompacten en zeemanscollegeDocumenten en teksten (Kopieën)
K2183MaritiemRegister Lloyds 1946-1947Directie loodswezen
K2183MaritiemRegister Lloyds 1946-1947Directie loodswezen
K2184MelkfabriekKasboek Melkfabriek dec. 1961-1963
K2184MelkfabriekKasboek Melkfabriek dec. 1961-1963
K2187DocumentWinkelNota's en administratieve papieren Gerrit de Kapper
K2189Knipselsfanfare 1964, 1985, 1988
K2222PlanMeerjarenplan vernieuwing vaste expositie
K2223TijdschriftToerismeElseviers magazineWaddeneilanden gaan aan toerisme ten onder
K2224TijdschriftDorpHeemschut 5 jg 49, okt 1972Bouw van eilander huis
K2228LandkaartToerismeWandelkaarten en plattegronden Schiermonnikoog
K2229BrochureToerismeBrochures Schiermonnikoog waaronder zeer oude
K2230TijdschriftToerismeDe Dorpsbode 100 jaar badplaats
K2232TijdschriftDorpsbelangDorpsbode 25 jaar
K2241ExpoFoto's expo Hervormde Kerk 1997Expo Eilander schilders deel 1
K2242ExpoFoto's expo Hervormde Kerk 1997Expo Eilander schilders deel 2
K2243LijstInventarislijst KoningFoto's lijsten van ansichtkaarten, verhalen, boekenlijsten
K2244LijstInventarislijst Bezoekerscentrum deel 1
K2245LijstInventarislijst Bezoekerscentrum deel 2
K2246LijstInventarislijst Bezoekerscentrum deel 3
K2247KnipselsVerhalen, krantenknipsels, rekeningen
K2248DocumentBruikleenovereenkomsten
K2249KnipselsKrantenknipsels hotels, geschiedenis
K2250KnipselsWaddenbulletin artikelen Hotel vd Werff, Jacht, Geschiedenis
K2252Nota's en ontvangstbewijzen Fenenga o.a. 1912-1922
K2254KnipselsEilanderDiv. artikelen m.b.t. dood Wopke Fenenga 1940
K2255-IIDisketteEil.taalWezzenbúek digitaal
K2256KnipselsDorpKrantenknipsels en artikelen, foto's oude dorp1900-1940
K2257KnipselsDorpKranten- tijdschrift art. vd Werff, oude dorp, wo2, div.Kopieën
K2260-A1CollectievdGeestCollectie Willem vd Geestbetr. Schiermonnikoog
K2260-A2CollectievdGeestCollectie Willem vd Geestbetr. Schiermonnikoog
K2260-B1CollectievdGeestCollectie Willem vd Geestbetr. Ned. Kust
K2260-B2CollectievdGeestCollectie Willem vd Geestbetr. Ned. Kust
K2274KnipselsUit De Prins, Het leven, Kath. IllustratieJaren 1920
K2310TijdschriftElimpost 1935-1941nagelaten door Roelf Woldring
K2311VerslagElim, boekjaar 1931(ligt tussen ingebonden Elimpost K2310)
K2312Tijdschriftdubbel afvoerenEigen Volk, Schiermonnikoog-nummer,1939Folklore, verhalen, rijmen
K2321KnipselsKrantenartikelen over Schiermonnikoogvoor 1963
K2322Tweede Wereldoorlog
K2323Tweede Wereldoorlog
K2326De PromenadeOverleg 25 maart 2008
K2327NavigatorPromenade
K2328Onderhoud begraafplaats Schiermonnikoog 2007
K2329Oprichtingsakte Quadrant
K2330Bosch Verdronken geschiedenisinformatiemap
K2331Onenigheid over de nalatenschapnvan mw. KRUISINGA. Met 't Heer en Feer.
K2332Vuurtorenmuseum in de watertoren in 2007
K2333Rapport van feitelijke bevindingen Stichting Promenade
K2334GedichtFeurbytgv de onthulling van De Golf, za 29 okt 2011
K2334Uitnodiging onthulling gedenkteken van alle eilanders die op zee bleven
K2338ToerismeWandelgids SchiermonnikoogUitg. Kosmos, 1982
K2345PoezieEil.taalDichtbundels van Lammert Wiersma
K2346PoezieEil.taalDichtbundels van Pita Grilk
K2348Vervallen dubbelEil.taalSchierdicht, eilander gedichten
K2350toerwadzBoeken
K2368Eiland/wadEngelsmanplaatUitg. Stichting 't Fiskerhûske
K2371TijdschriftToerismeJubileumnummer Dorpsbode tgv 100 jaar badplaat
K2372ToerismeVVV Schiermonnikoog 1899-1974S. Perdok
K2373Knipselstoer70 jaar historie van Schiermonnikoog waarin opgenomen de oprichting van de VVV in 1899Visser, Jacob J.
K2374FoldersToerismeGidsen, paden, routes
K2374 1GidsToerismeFietsroute Schiermonnikoog
K2374 2GidsToerismeNatuurpaden Schiermonnikoog
K2374 4GidsToerismeFietsen om de oost
K2374 5GidsToerismeSchiermonnikoog - gids Nat. Hist. Museum
K2374 7GidsToerismeVVV-gids 1979,1981, 1982, 1984, 1988/89, 1990, 1995, 1996
K2374-6BadgidsToerismeBadgidsen
K2375RapportEiland/wadAanbiedingsbrief en analyse begroting 1988Gem. Schiermonnikoog
K2376Productienotities film Het Geheim van VredenhofTros televisie
K2377RapportWijzigingen APV's 1981/1982Gem. Schiermonnikoog
K2379KnipselsEiland/wadDiv. krantenartikelen over Schiermonnikoog
K2380Div. mbtm De BonnefooiEilander avonden
K2381RapportPlanologische Kernbeslissing (PKB)Derde nota Waddenzee, deel 4
K2382FoldersWinkelsDiv. folders mbt middenstand Schierminnikoog
K2383Flyers div. activiteiten
K2388RapportBezoekerscentrumOntwerp Masterplan Bezoekerscentrum Nieuwe stijlApril 2003
K2389RapportBezoekerscentrumOntwerp Masterplan Bezoekerscentrum Nieuwe stijlApril 2003
K2390RapportBezoekerscentrumOntwerp Masterplan Bezoekerscentrum Nieuwe stijlNov. 2003
K2391RapportBezoekerscentrumProgramma van eisen voor bezoekerscentrum Nieuwe StijlNov. 2003
K2392RapportBezoekerscentrumBezoekerscentrum Nieuwe Stijl, doorrekening fin. Exploiteerbaarheid
K2393RapportBezoekerscentrumProgramma van eisen voor bezoekerscentrum Nieuwe StijlApril 2003
K2396RapportEiland/wadBosch, Verdronken geschiedenisInformatiemap
K2397NatParkKleinschalig hist. MedegebruikTbv trilaterale ministersconferentie nov. 2005 te S'oog
K2401RapportEiland/wadNota antwoord Aangepast deel 3pkb, 3e nota WaddenzeeMei 2006, VROM
K2404BrochureEiland/wadDe toekomst vh WaddengebiedANWB, recreatiebrochure
K2416KnipselsDiversen SchiermonnikoogHotels - bedrijven, Diversen, Verbindingen, Zeevaartschool, Scheepvaart, Dorp, Pinksterfeest + diversen, Badstrand, Personen
K2417Verhaal van Jeldert Jans
K2418RapportDorpBestemmingsplan Schiermonnikoog Kom1977, 1979, 1983
K2419RapportToerismeExtra bulletin Recreatie vereniging milieubeheer N-Ned.
K2420DocumentEen vreemde Sinterklaasavond
K2422-IDocumentHistorieEigendommen van Jan WilleringLandstormplichtig kustwachter op Schiermonnikoog, 1914 - 1918
K2493Knipsels20-er jarenKnipsels uit De Prins en Kath. Illustratie
K2494PlanMaatschappelijk Ontwikkelingsplan (MOPS)januari 1981
K2496TekeningOrigineel van Gerrit Visser(omslag vervangen!)
K2497BlauwdrukIjzeren landingsbrug
K2498 I-IIINatParkInfoboekjes over Nationaal Park
K2499RapportNat.ParkRapport BC - NP.Deelproject Doelen en doelgroepen
K2500PlanNat.ParkBeheers- en inrichtingsplan 1986BIP
K2504BonnenboekjeWOILevensmiddelenboekje gemeente Schiermonnikoog 1914-1918
K2505TijdschriftElsevier, kerstnummer 18-12-2004.p. 18: de diefstal van Schiermonnikoog (Bernstotff)
K2506TijdschriftElsevier, speciale editie Nationale Parken, 2007
K2507TijdschriftFriesland Post p. 44: Schiermonnikoogs: een donkere toekomst (Els Perdok)
K2511DocumentOntslagbrief (W) K. vd Geest
K2512LandkaartNoordzeekaart 1983
K2513IndexInventaris gemeentearchief (1808) 1814 - 1945 (1964)
K2515LandkaartWadatlas min. Verkeer en Waterstaat1989
K2516DocumentAdm. Onderdelen Christ. School + bouwtekening
K2522DocumentVerenigingGegevens buurtvereniging TjúensterglopOpgeheven 2017
K2524KnipselsAdvertenties van winkeltjes, pensions, hotels
K2525DocumentOnr goedTransacties onroerend goed GW Vissero.a. verkoop weiland aan Bouwe Hoekstra
K2529-1Cahier folioNotulenboek vereniging (…) School met den Bijbel1912 - 1915
K2529-2Cahier folioNotulenboek vereniging (…) School met den Bijbel1915 - 1923
K2529-3Cahier folioNotulenboek vereniging (…) School met den Bijbel1923 - 1942
K2529-4Cahier folioNotulenboek vereniging (…) School met den Bijbel1942 - 1979
K2529-5Cahier folioNotulenboek vereniging (…) School met den Bijbel1979 - 1995
K2530-1Cahier folioJaarverslagen vereniging (…) School met den Bijbel1916 - 1946
K2530-2Cahier folioJaarverslagen vereniging (…) School met den Bijbel1946 - 1955, Historisch overzicht 1915 - 1945
K2530-3Cahier folioJaarverslagen vereniging (…) School met den Bijbel1956 - 1983
K2531Cahier folioKranteknipsels vereniging (…) School met den Bijbel1913 - 1916
K2534BoekjeNotaboekje (nieuw) K. van Dijk
K2535Eil taalEilander Folksliet Pita Grilk
K2538ExpoUitgave Wadden historie en cultuurwijzeexpo Wandelend eiland
K2539KnipselsSchriftjes met div. krantenknipsels
K2540KnipselsEigenzinnige eilanders, Volkskrant 10-6-2017
K2541-IEil taalLesboeken 1 en 2, 1998 en 2004
K2541-IIEil taalLesmateriaal, Ús eilaun besangen
K2541-IIIEil taalLesboek 3, div. materiaal
K2542VerenigingArchief Schiermonnikoogs Belang
K2543Eil taalEilander taal in de Dorpsbode1956 - 1980
K2546RapportBestuurVolkshuisvestingsplan 1992
K2547RapportMonumenten inventarisatie project regio Noord1990 - Schiermonnikoog
K2548LandkaartTopografische kaart SchiermonnikoogSamengesteld exemplaar
K2549BrochureWaddeninzicht RWS2003
K2550RapportDe schaduwkant van waddengasRapport i.o.v. Greenpeace NL
K2551RapportResultaten wetenschappelijk onderzoek EVA IIPublieksversie - onderwerp:schelpdiervisserij, LNV 2004
K2555Eil taalLiturgie uitvaartdienst L. Wiersma in eilander taal5 november 1980
K2560BoekJaarboek Waddenzee 2002
K2567BoekjeStatuten en huishoudelijk reglement Groene Kruis Schiermonnikoog
K2568RapportZorgHoe gezond is SchiermonnikoogRapport Joh. Wilbrink, nov, 1998
K2571RapportRWSKustbeheer Schiermonnikoog anno 2000
K2573RapporttransportVerkeer en vervoer op SchiermonnikoogUitg. It Eilaun
K2576BoekjezeevHet college Zeemansvoorzorg te Harlingen1851 - 1931
K2577ArchiefVerenigingArchief Schiermonnikoogs Belang
K2581DocumentArchief Evangelisatie
K2583BoekjeSchoolmeesterschapPedagogische poezie
K2584RapportAnalyse Raad voor de WaddenBetr. recreatie en toerisme
K2588CahierEilander gelegenheidgedichten e.d. van vóór 1940Handgeschreven - overgeschreven
K2604CahierFotokopieën verslagen van actiesuit 'De Reddingboot'
K2609KaartIn memoriam Lytje Willemdoor H.J. Schero 1982
K2610 A+BKnipselsKrantenknipsels zaak Lancee
K2619RapportRWSRegister over aanwinst of afneming der duinen1868 - 1879
K2620-IRapportRWSInventaris van de archieven van RWS1803 - 1849
K2620-IIRapportRWSInventaris van de archieven van RWS1849 - 1951
K2620-IIIRapportRWSInventaris van de archieven van RWS(1795) 1952 - 1977, deel i Arrondissementen
K2620-IVRapportRWSInventaris van de archieven van RWS(1931) 1954 - 1977 (-1979) deel II Dir. Friesland
K2621RapportRWSGeschiedenis vh archiefvormend orgaan
K2622RapportRWSBestekken en voorwaarden van RWS betrekking hebbend op Sch' oog1850 - 1900
K2625LandkaartRWSOostfriese waddeneilanden en zeearmen Eems en Jade - 1931n.a.v. studiereis RWS
K2629ManuscriptGedichtGedichten, overpeinzingenen speeches voor spec. GelegenhedenBetje Weber, Engels, Nederlands, Eilanders
K2640DocumentDocumentCorrespondentie en blauwdruk oprichting melkfabriek (kopieën)febr. - maart 1925
K2644KrantRWSLeeuwarder Courant 17-2-1962Dijkdoorbraak
K2646CahierZorgNotulen Comm. Behartiging belangen zorg bejaarden1959-1964
K2655WaddenzeeWaddenbulletin 1966 t/m 2013Waddenvereniging
k2658DocumentGenealPag. geslachtenboek Groendijk TerschellingFam. Groendijk, walvisvaarders
K2659DocumentEil.taalTekst lied opening taalrouteHest it heersd, wy bin ùs taal nach net ferleersd
K2661DocumentWalvisvaartWillem Brarendsz 1957/1958 - Bemanningslijst
K2662DocumentWalvisvaartWillem Barendsz 1963/1964 - Standaard gages
K2663CahierEil. TaalStudiecahier van Giovanni Pinto; Italiaan die eilanders leert
K2664BoekjeOnderwijsLerarenagenda's 1978-2000 Inspecteur Boelensschool
K2665TijdschriftToerismeHartelijke groeten uit ScharrelmonnikoogArtikel Elsevier nr 33 20-08-2011
K2666TijdschriftTransportWPDetails - juli2018p. 23: Klaas Onnes
K2667DocumentPersoonTeksten van Henriëtte Pieperiet-van Bono.a. over Louise Mellema
K2668DocumentPersoonBrieven van Louise Mellema aan haar broer Remt1945
K2669DocumentBedrijvenReclame- en verpakkingsmateriaalA. Soepboer
K2671DocumentKerkelijkEx libris ds. J. Dikboom (NH, 1924-1928
K2672TijdschriftToerismeArtikel Panorama 1999Rust, roddels, ruimte en Risotto
K4051RapportRWSGroninger WaddenRWS studiedienst juli 1941