» Bibliotheek

Bibliotheek

’t Heer en Feer bezit een bibliotheek van ruim 500 boeken over Schiermonnikoog.
Deze boeken lenen we niet uit, maar belangstellenden kunnen ze op afspraak (archief@theerenfeer.nl) inzien in ons documentatiecentrum in het Koningshuis op Schiermonnikoog.

De boeken zijn ingedeeld in rubrieken. De rubrieken zijn als volgt gecodeerd:

bedr = bedrijvenondw = onderwijs, scholen
biog = biografieën, personenoorl = Eerste en Tweede Wereldoorlog
dorp = dorp, gebouwen, strekenpoez = poëzie in het Nederlands
eilp = poëzie en proza in de Eilander taalredd = reddingmaatschappij, vuurtorens, bebakening
expo = betreft exposities in het verledenschi = Schiermonnikoog, algemeen
faun = faunataal = Eilander taal, studies, woordenboeken, spraakkunst
flor = floratoer = toerisme
foto = fotoboeken, boeken met veel foto’strpt = transport, veerboot
hist = historievere = verenigingen
kerk = kerkelijk leven, kinderkoloniesverh = verhalen, sagen en legenden
knip = knipselverzamelingenwadz = Waddenzee
kuns = kunstwalv = walvisvaart
lect = lectuur, fictiezeev = zeevaart, scheepvaart, zeevaartschool
natp = Nationaal Park
natu = natuurtH&F = uitgaven van ’t Heer en Feer
K-nrRubr. SchrijverJaarTitelToelichting
K2105bedrKasboek 1938-1943Schildersbedrijf Kooistra
K4003biogBeukema, Hans1996Dikke Bries…Het levensverhaal van reddingbootschipper Jannes Toxopeus
K4002biogToxopeus, Wiepke 1981Ik ben van RottumHerinneringen aan de strandvoogd en het eiland Rottum
K4001biogElt, Gerard den 1998Schandaal op SchiermonnikoogHoe de affaire Lancee justitie in opspraak bracht
K3276biogBlijdorp-Jonker, Jeannette2012De kapiteinnaar de memoires van Drieves Jonker, Schiermonnikoog 1885-1936
K3205biogMark, Gjalt van der1988Een bekende onbekendeLeven en werken van Anthony Winkler Prins
K3100biogTeensma, H.D.1999Schiermonnikoger geslachten
K3093biog1959In memoriam ds. T. van Wieren
K3065biog1979Genealogisch jaarboekjeo.a. Stachouwer
K3050biogReitsma, D.Th.1980Wopke Fenenga
K3009AbiogMellema, Louise1959Martin van Waning 1882-1972Voorpublicatie van K3009
K3009biogMellema, Louise1978Martin van Waning 1882-1972
K2632biogElt, Gerard den 1998Schandaal op SchiermonnikoogAffaire Lancee
K2579biogJeppe Mellema2008Over vroegerBrieven en herinneringen van Mara van Jeppe van Teun
K2426biogBergmans, Wilko AGM1985Mijn eerherstel als guerilla en als auteur
K2364biogReitsma, D. Th. Wopke Fenenga
K2271biogBrieven van verreUitgetikt door kleindochter Hetty Whitlau
K2123biogFear, Ypke fan der1953Martin van Waning, de schilder van Schiermonnikoog
K0345biogReitsma, D. Th. Wopke Fenenga
K3058dorpWennekes, Wim en Reitsma, Durk1989Hotel van der Werff anno 1726
K2601dorpKeune, WT1970Van koren en pelmolens in Noordoost-Friesland
K2231dorp1983Op 'en drafke, 75 jr coöperatief bankieren vanuit AnjumRabobank
K2053dorpBakker, Eddie 2010Van streek en van de straat
K0339dorpReitsma, D. Th. Pathmos, de Stachouwerboerderij I en II
K0336dorpWennekes, Wim; Reitsma, DurkHotel vd Werff
K0376/11dorpsb1966De DorpsbodeJubileumnummetr tgv eeuwfeest Sch. Als badplaats
K0376/05dorpsb1998De DorpsbodeJubileumuitgave tgv 50-jarig bestaan Ver. Dorpsbelang
K3232eilpMolen, S.J. van der1969De Friese Tjalk
K3071eilp1979SchierdichtEilander gedichten
K2537eilpEilandgedichten
K2536eilpMellema, LRijmprenten van een eiland
K2472eilpWiersma, L.1973Yn myn thúshafen
K2471eilpWiersma. L.1966Myn last bestek
K2470eilpWiersma, L. 1962Saunkêlen
K2469eilpWiersma, L.1960Herfsttridden
K2468eilpGrilk, Pita1961It swiere akkeurd, Laste bleu, Wylde bleu
K2467eilpFokkema sr, D.1963Dôtich gesangenieursat út Gezangen der Ned. Hervormde Kerk en it Friese Psalm- en Gesangboek
K2466eilpGrilk, Pita1961Krimpe, In minsk allene, Aud welkom tús
K2465eilpGrilk, Pita1961De Pole en de Minsken
K2463eilpGrilk, Pita1961Swyljen, It jonge hets, Eeunderwoois
K2459eilpFokkema sr, D.1959Lytje Kees van de Diakony
K2455eilpGrilk, C.1991Yn 'e mistheruitgave, orig. 1928
K2446eilp1979SchierdichtEilandgedichten 2e druk
K2445eilpFokkema, D.Lytje Kees fan de diakenee en eeure ferhalen
K2444eilp2015Tomke
K2346-IIeilpGrilk, Pita1963De lytje pole2e boek
K2270eilpLeij-Fenenga, Co vd; Bon-de Vries, Laura v Ús eilaun besangen
K2267eilpFokkema sr., D.Op nee dotich gesangen
K2261eilpBrouwer, J.H.It alderhilichst Gebetpag. 44
K0331eilpHaan, A.C. de Schierdicht, eilandgedichten 1e druk
K0329aeilp1979Eilander Lôzbúekmet aantekeningen H. Koning
K0221eilpJong, de; WilstraTroch it LauwerseachHalf Fries half Gronings
K2519expo2016Logboek restauratie Bootjesbak
K0187Bexpo1986TekstboekjesExpositie 1986 scheepvaart
K4006faunDracht, GIW2003Verhalen over de robbenvangst 1850 - 1950
K4005faunBruin, Stef deZeehengelatlas voor Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog
K4004faun1983Wad?
K3369faunBergmans, Wilko AGM1978Oogappel
K3213faunOverdijk, Otto, samenstellerNatuurmonumenten1999Broedvogels van de rode lijst en kolonievogels in 1999In NP Schiermonnikoog
K2643faunMooser. R1973De vogels van SchiermonnikoogUitg nr 431 vd Fryske Ak; incl vinddate 1e kievitsei
K2395faunHaaften, JL v Zeehonden langs de Ned. Kust
K2384faunMini zeehonden-boekje
K4009florWaringa, NJ1952Fryske plantloreFriese plantennamen
K4008florPunter, H1991Handleiding bij de vegetatiekaart van Schiermonnikoog
K4007florBoer, Thijs en Penning, Wim2007De planten van Schiermonnikoog, deel 1
K2479florWesthoff,V.; Oosten, M.F. van1991De plantengroei van de eilandenHfdst. 13, blz. 338 betreft Schiermonnikoog
K4050foto1928De Wadden-eilandenPlaatjesalbum
K4012fotoHolwerda Jan & Maris, Arend2006Schiermonnikoog in beeld 1950 - 1980Een tocht door het dorp en het buitengebied
K4011fotoPola, Alexander1978Wad nu… wat laterHet heeft onze voortdurende aandacht
K4010fotoMolen, S.J. van der1963De eilanden, les îles, die Inseln, the islands
K3364fotoAbrahamse, Jan en Koppen, H.1982Wadden van boven
K3174fotoHolwerda, J. en Maris, A.2006Schiermonnikoog in beeld1950 - 1980 Een tocht door het dorp en het buitengebied
K3174fotoSoutham, Jem e.a.Schiermonnikoog, Eiland, Insel, Island, Eilaun
K3158fotoElfting, Rob2010Schier zintuigelijkIntuïtieve zwerftocht door de landschappen van S.
K3133fotoSoepboer, C.2001Schiermonnikoog, zo was het
K3092fotoBlaak, J.; Henstra, B.1986Zo is Schiermonnikoog
K3067fotoWibbens, J.G. 1986Uit grootmoedersalbumSchiermonnikoog
K3035fotoKeikes, W.H.1967Schiermonnikoog 'kroondomein' voor vrije tijd
K3015fotoMellema, Louise en Huf, Jan1977Schiermonnikoog
K2476fotoStorm over Schiermonnikoogwat de storm op 28 okt. 2013 aanrichtte op Schiermonnikoog
K2438fotoWibbens, J.G. (samenst.)1988Herinnering aan Schiermonnikoog
K0376/01fotoSoepboer, C.Schiermonnikoog, zo was het
K0333fotoWibbens W.G. samenst.1988Herinnering aan Schiermonnikoog
K4054histHaan, H de; IJbema, REngelsmanplaatGeschiedenis van en gebeurtenissen rond een zandbank
K4052histBoender, Barbara2000See, laun en folkdoktoraalonderzoek gevolgen van isolement, inz. WO-II
K4015FhistMonumenta FrisicaIndex op het verbaal landdrost Friesland 1807-1810
K4015EhistMonumenta FrisicaIndex besluiten Koning Lodewijk (1806-1807)
K4015DhistMonumenta FrisicaIndex 1805-1806 (Raadspensionaris Schimmelpenninck)
K4015ChistMonumenta FrisicaTrefwoordenregister
K4015BhistMonumenta FrisicaProeve van een woordenlijst
K4015AhistMonumenta FrisicaHeren van Schiermonnikoog
K4015histFormsma, WJHeren van SchiermonnikoogMonumenta Frisica
K4014histBergmans, Wilko AGM 1980De naamlozenDramatisch Document van een Dodenakker in de Duinen
K4013histKalma, JJ1977Friesland, toen en nuEen oud volk in een nieuwe wereld
K3508histWiersma, L.1979Het eiland Schiermonnikoogheruitgave, orig. 1938/1939
K3252histKeune, W.T.1970Noord-oost Friese korenmolens en hun molenaars
K3243histElianne Muller2001Tijdschrift "Streven" - over grafteksten op begraafplaats Schiermonnikoogmet kaart van schrijfster om te bedanken
K3156histDijk, W. en Burgert, Willem2007In haunfol saunSch'oog bijzonder eiland bijzondere mensen
K3131histBuma, W.W.1872Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg
K3126histHaan, A.C. de 1979Schiermonnikoog een rijk verleden een rijk heden
K3110hist1998Schiermonnikoog de DorpsbodeJubileumuitgave 50 jaar
K3106hist1982Waddenijstochten SchiermonnikoogWinter 1928 - 1929
K3104histVen, F. van der1993Een omstreden eiland.De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
K3098histSpier, Bram1988Schiermonnikoog van vroegerT.G.V. 40-JARIG BESTAAN Dorpsbelang
K3061histWiersma, LammertTussen Noordzee en wad
K3054histReitsma, D. Th. 1988Pathmos, de Stachouwerboerderij I en IIDe Stachouwerboerderij op Schiermonnikoog
K3022histWinkler Prins, A.1868Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
K3012histMellema, Louise1973Schiermonnikoog lytje pole
K3012histLouise MellemaSchiermonnikoog lytje pole
K3011histMellema, Louise1961Met kruis en ploegterugblik komst monniken
K3007hist1938Schiermonnikoog, het eiland der grijze monniken
K3006histAllan, F.1856Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners
K2648histPetrejus, EW1971Oude zeilschepen en hun modellen
K2607histYbema, R e.a.1973De ramp van Moddergat
K2594histKeikes, WHVerleden van Friesland Noordoost
K2591histKeune, W.T.Inventaris van het gemeentearchief van Schiermonnikoog1811-1930
K2582histSmit, Luitje2014Luitje Smitslagersknecht bij Fenenga
K2486histMolen, S.J. van der1974Profiel van een waterlandDe oude Friese waterstede, blz. 57 e.v. Schiermonnikoog
K2443histBakker, Eddy2013Schiermonnikoog 1640-1965, geschiedenis van een eiland
K2425histBakker, Eddie; Noord, Eddy vd Schiermonnikoog 1640-1965, geschiedenis van een eiland
K2352histWadden Ijstochten Schiermonnikoogwinter 1928-1929
K2314histSpier, Bram1988Schiermonnikoog van vroeger, 1988
K2156histReitsma, D. Th. 1875-1917 Dorpsgebeurtenissen
K2057hist1891Schiermonnikoog als zeebadplaats
K2052histWinkler Prins, A.Het eiland Schiermonnikoog als badplaatsoverduk uit Eigen Haard, heruitg 1972
K2050histMellema, Louise1978Schiermonnikoogfoto's Jan Heuff
K2047histAllan, F.1856Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners
K0414BhistVen, Foskea vdEen omstreden eiland.De eigendom van S in het geding
K0408DhistSpier, Bram1993Terug naar Schiermonnikoog van vroeger
K0376/19histWinkler Prins, A.1868Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
K0376/18histWerff, S. vdWadden-ijstochtenWinter 1928/1929
K0376/04histSpier, BramSchiermonnikoog van vroeger
K0344histRobinson, A.C.De Grijze Monnik
K0259histBoeken L. Wiersma en Louise Mellema, A Winkler Prins
K0253histHalbertsma, T.E.1905Nieuw Fries Liedboek Troelstra en de Groot
K0252histHalbertsma, T.E.; Faber, W.1899Fries Liedboek, R vd Velde
K0251histBrouwer, A. te 1947De Nijboer fan Lycklamastate
K0249histPeelen, G.J.t Begon onder melkenstijd12de druk
K4048kerkKlontje, Thomas en Zandt, Herman SJ2010De orgelgeschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Schiermonnikoog
K4018kerkStaal, HJ2002En zij kwamen in Elim aan
K3218kerkRijn, Gert-Jan van1998125 jaar PCK in NederlandOnderzoek naar ontstaan en doelstelling vereniging De prot. Chr. Kinderuitzending
K3147kerkGieling, Wilco2004Zusters op SchiermonnikoogGeschiedenis vh kinderkoloniehuis St Egbert
K3112kerkSlofstra, W.1998Het 'Elim' van eertijdsChr. Kinderkoloniehuis
K3087kerkStoep, A. van der1991Het orgel in de hervormde kerk van S.
K3049kerkHundlingius, H.W.1979Leerrede gehouden bij de inwijding der nieuwe kerk te S.9 december 1866
K3049kerkVisser, Jacob J.1976Kerkelijk leven op S. in de laatste anderhalve eeuw
K2605kerk1959In memoriam dominee Van Wieren
K2370kerkVisser, Jacob J.Kerkelijk leven op Schiermonnikoog in de laatste anderhalve eeuw
K2320kerk1866Leerrede gehouden bij de inwijding der Nieuwe Kerk
K2070kerkVisser, Jacob J.1975Kerkelijk leven op Sch. (2x)
K2048kerkStoep, A. van derHet orgel van de NH kerk van Schiermonnikoogfoto's P. v Hessen
K0376/16kerkWielinga, dr B.Het huis Gods
K1245knipJaarboek 2011artikelen uit diverse noordelijke kranten, samengesteld door W. Wagenaar
K1242knipJaarboek 2010artikelen uit diverse noordelijke kranten, samengesteld door W. Wagenaar
K4017KunsGerds, SimonTekeningen van Schiermonnikoog
K4016kunsWad, WillemMijmeringen
K3258kunsGerds, SimonTekeningen van Schiermonnikoog
K3226kuns2010Opgedragen aan Jan LomanSchiermonnikoog 103-125, 2 ex, /met opdr JB /met CD
K3085kunsLeenders, Els; Drop, Berni1985Schiergedichten en tekeningen
K3069kunsDekkers, J.1963Schiermonnikoog Oase van Rusttekeningen
K2641kunsJan LomanStriller om de Noordtgv Exp. Stiller om de Noord 1992
K2475kuns1992Wind, Wad en Waterverf25 kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog
K2451kunsBollen, Paul1991Geurt Busser Waddenschilder
K2125kunsTalsma, Auke; Vermy, LidwieneWind en waterspel, gedichten en schilderijen
K2055kunsHooghart, Maria 2003Wylde Blome
K1253kunsBoek Tekeningen van Schiermonnikoog door Simon Gerds.
K4020lectBergmans, Wilko AGMEen bruid voor Tobias
K4019lectBooy, H. Th. deAvontuur op Rottummerplaat
K3180lectBladeren, K. van2008Anner Moeras op Schiermonnikoog
K2635lectWeerd, Henk deDit eiland… mijn haven
K2634lectGraaf, Anke deHet raadsel van Schiermonnikoog
K2593lectLinde, Wibo van de1983Het geheim van VredenhofJeugdboek
K2589lectDockum, H.C. van1943Hoe Nine en ? Hun vacantie doorbrachtenJeugdboek
K2480lectDockum, H.C. van1948Het bonte boek (2e druk)Hierin enkele verhalen over Schiermonnikoog
K2454lectPenning, Yneke2006Stormvloedhistorische roman
K2059lectMorgen schijnt weer de zon (pocket)
K0376/13lectNorel, K.Wantij
K0250lectJong, E.S. deRomke dûkt ûnder
K3242natpBibelriether, H. 1990De nationale parken van Europa
K3231natp2011Nationaal Park SchiermonnikoogBeheer en inrichtingsplan + 2011-2011
K3212natp1997Nationaal Park SchiermonnikoogBeheerplan 1997, beheervisie 1998-2013
K2388natp2004De Promenade Aug. 2004
K0350natpNat. Park in oprichting
K4023natuHarrewijn, J e.a.Natuureducatie op de Wadden
K4022natuDe kracht van het wadDe dynamiek van onze laatste wildernis
K4021natuOosterbaan, A1998WadgidsVeldgids voor de Waddenzee
K3372natuAbrahamse, J. en Woudstra, A.1990Duinen in beweging
K3238natuBeukenkamp, PimFietsen op een wandelend eilandGeografische excursie op Schiermonnikoog
K3236natuBoer, Th. De en Glerum, G.2010De vogelwereld van Schiermonnikoog
K3184natuExpertteam Droge Wad2008Eilanden natuurlijknatuurlijke dynamiek en veerkracht op de Waddeneilanden
K3152natuVisser, Thijs2001De wilde appels van Schiermonnikoogmet krantenartikelen
K3137natuVugts, Hans F.Weerzien op de Wadden30 jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied
K2452natuLoon, A.J. van2005Vogels van Schiermonnikoog
K2403natuWadden duinen delta
K2394natuStraaten, prof dr LMJU v namens De bodem der Waddenzee
K2394natuStraaten, prof. Dr LMJU vDe bodem der WaddenzeeHerdruk van artikel uit het Waddenboek,1964
K2068natuGids vh Natuurhistorisch Museuminc. Statuten en huish. Regl. Vogelwacht Sch. 1964
K0342natuNatuurpaden
K0201natuKoning, HSchiermonnikoogGids van het natuurhistorisch museum
K3169nparkAltena, Nico; Dijs, Sam; Boor, Willem vd2007Navigator
K3109ondwStoep, A. van der1998Vijftig jaar Voortgezet Onderwijs op Schiermonnikoog
K3086ondwStoep, A. van der199075 jaren Chr. Onderwijs Schiermonnikoog, toen en nu
K2122ondwGroot, A.D. deVijven en zessen
K2099ondwStoep, A. van derVoortgezet Onderwijs 1948-1998
K2062ondw… mei triennen siedzje; …sjongend sichtsjeGeschenk aan schooljeugd NO-Fr, mei 1945-1960
K0376/06ondwStoep, A vdVijftig jaar voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog
K4024oorlBooy, H. Th. deTusschen mijnen en grondzeeën
K3222oorlWind, RixtSchiermonnikoog tijdens de Tweede WereldoorlogScriptie VWO6
K3197oorlHenstra, Bauke; Noord, Eddy vd 2010De oorlog in beeldSchiermonnikoog 1940-1945
K3066oorlRobinson, A.E.1979Ontmoeting met de grijze monnikPiloot WO2
K2633oorlBergmans, Wilko AGMSchiermonnikoog oogappel van Hitlerkopie uit De Reddingboot
K2631oorlBergmans, Wilko AGM1985Schiermonnikoog, oogappel van Hitler
K2473oorlRobinson, A.E.1979Ontmoeting met de grijze monnikVertaling Joke Folmer
K2428oorlHenstra, Bauke2012De oorlog in woordSchiermonnikoog 1940-1945
K2427oorlRijnhout, Mart M.1980In dienst van hun naaste…Een stuk pilotenhulp in de Tweede Werelsoorlog
K2247oorlKampen, L. van; Mulder J.J.; Reitsma, C.; Veer, J.J. vd1981Friesland 1940-1945
K2124oorlHenstra, Bauke; Noord, Eddy vd De oorlog in beeld, schiermonnikoog 1940-1945, uitg. St. Bunkermuseum
K2118oorlWiel, M. vd; Dijk, G2008Projectenboek Wad 'n ErfgoedProjectenboek
K0376/10oorl1985Schiermonnikoog in de oorlogsjaren
K0246oorlNiemeijer, Jan A.Groningen 1940-1945
K3233poezWestenbink, J.J.Berijmde kiekjes Schiermonnikoog
K3207poezSahastra en Kieckens, Ed2004Zoute lippen
K3168poezLoman, J.NavigatieHaiku's
K3075poezHaan, Ad C. de ; redactieGedichten van het wadSchiermonnikoog: pag. 47-57
K3072poezWad, WillemMijmeringen
K3016poezMellema, Louise1961Rijmprenten van een waddeneiland
K2491poezMellema, Louise1961Rijmprenten van een waddeneilandmet foto's
K2474poezRademaker-van Hoorn, D.1966Overpeinzingen - gedichtengedichten
K2227poezSchiermonnikoog berijmde kiekjes
K2071poezMellema, Louise1961Rijmprenten van een Waddeneilandfoto's R.L. Mellema
K2056poezRademaker-van Hoorn, Toetie Mijmeringenill. Gerben van Hes
K0408ApoezRademaker-van Hoorn, Dineke 1966Overpeinzingen - gedichten
K0376/14poezRademaker-van Hoorn, T.Overpeinzingen
K3153poldHolwerda, J. e.a.2005Boeren op Schiermonnikoog door de eeuwen heenThemanummer 2005
K2344prozMellema, LouiseVier boeken van Louise Mellema
K4026redd1961Schiermonnikoger redderskopie uit De Reddingboot
K4025reddBooy, H. Th. deNederlandse kustreddingboten
K3371reddScheffer, Age1974Van zeerampen en reddersRelaas van spectaculaire schipbreuken tuusen Egmond en Eems
K3370reddHeulen, Cees vanHet oog op zee
K3260-2reddUitgeest, Klaas e.a.Verbeterde uitgave
K3260-1reddUitgeest, Klaas e.a.
K3251reddLiefhebber, P.A.Waddenjutters
K3249reddHaanstra, Fokke - Zeeman, SiepRedders aan de riemenDe laatste roeiredders vertellen over hun leven
K3246reddSmissen, Hans vd - Zeeman, Siep - Brinkman, Kees1999Redders175 jaar KNRM
K3216reddVeen, Romke van derVuurtorensOver vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken
K3143reddRienks, Henk2002Ned. Vuurtorens en havenlichtenin oude foto's en prentbriefkaarten
K3014reddMellema, Louise1959Oud-schipper Mees ToxopeusKroniek Mees Toxopeus
K2670reddTiddens, Erik; Beumer, Ron1999Licht op Schier
K2637reddHardenberg, Jan1962Woest maar kalmMees Toxopeus vertelt
K2485reddHaanstra, Fokke - Zeeman, SiepRedders aan de riemenLaatste roeiredders vertellen over hun leven
K2434reddTjiddens, E. - Beumer, R.1999Licht op Schier
K2188reddLogboek vuurtoren dec. '46 - mrt '48
K0464reddHet reddingwerktekeningen Jo Spier 1934-1978
K0408gredd1974De reddingboot nr 116
K0408Fredd1975De reddingboot nr 117
K0408CreddMellema, Louise 1959Oud-schipper Mees Toxopeus
K0408BreddBooy, H. Th. deStrandrovers, jutters en reddersvoorgeschiedenis en geboorte van het reddingswezen
K0408reddDe Reddingboot, 150 reddingsjaren
K0348reddRedders 75 jaar 1824-1999
K0330redd1941De reddingboot nr 52Kerstnummer 1941
K0204redd1880Boekje verordening strandvonderij 4-talig
K0203redd1853Twee boekjes verordeningen strandvonderij, 4-taligDruk 1853 (identieke boekjes)
K0199reddHidde, C.J.M. vd1943Bergers
K4031schiNorel, KSchiermonnikoog
K4030schiMellema, L1977Schiermonnikoog
K4029schiHaverkamp, O.1946Schiermonnikoog, het eiland in de branding
K4028schiEekhoff1974Op reis door Frieslandin de vorige eeuw
K4027schi1939Eigen VolkSchiermonnikoog nummer
K3482schiKeune, W.T.1972Inventaris gem. archief Schiermonnikoog 1811-1930
K3369schiBergmans, Wilko AGMOogappeltekeningen Doeke J. Muurling
K3229schiKruyf, Jolanda en Tienkamp, Roelof2010Schiermonnikoog ….. ander landEen kleurijke reisgids
K3194schi2010De verborgen schatten van Schiermonnikoog
K3182schiBok, L. en Jongsma, Tj.2009Begraven op Schiermonnikoog
K3157schiBakker, Eddie2010Van streek tot streekStraatnamen van Schiermonnikoog
K3149schiHoek, Sietze van den2003Vredenhof, Rustplaatst voor drenkelingen op Schiermonnikoog
K3149schiHoek, Sietze van den2009Vredenhof, Ruheplatz für Ertrunkene auf Schiermonnikoog
K3120schiSkiermuontseachIn eilander taal
K3118schiHackl, Christa1986Ich bin reif für die Insel
K3103schiGier, Gerard de1993Schiermonnikoog, details van een eiland
K3097schiDijkhuis, Roel1988Schiermonnikoog een drieluikMonument van de maand jg 3, deel 3
K3083schiHaverkamp, O.1946Schiermonnikoog, het eiland in de branding
K3082schi1979Insel der grauen Mönche
K3063schiNorel, K en WieberlingSchiermonnikoog, Nederlandse uitgave
K3063schiWeberling, Focko1962Watteninsel Schiermonnikoog, Duitse uitgave
K3059-IIschiWiersma, L1979Het eiland Schiermonnikoog
K3059schiWiersma, L.1979Het eiland SchiermonnikoogHeruitgave, origineel 1938
K3038schiMontag, S.1979Boven en onder de grond van Schiermonnikoog
K3032schiAbrahamse, J. en Koning, H.1974Schiermonnikoog van Westerstrand tot Willemsduin
K3031schiAbrahamse, Jan; Koning, Henk1974Schiermonnikoog, van Westerstrand tot Willemsduin3e druk
K3029schiNorel, K. Weberling, F.Schiermonnikoog in een oogopslag
K2586schiKeikes, WH1997Tot keringe der wateren deel IIpag. 24: Schiermonnikoog
K2478schiMarco Bunge, Foppe Schut (foto's)2016Eilanderst.g.v. 15-jarig bestaan festival
K2477schiWypkje Dijk, Willem Burgert (ill.)2007In haunfol saunSch'oog bijzonder eiland - bijzondere mensen
K2447schiAbrahamse, Jan; Koning, Henk; Reitsma, Durk Th.2006Schiermonnikoog in vogelvlucht
K2353schiAbrahamse, Jan; Koning, HenkSchiermonnikoog
K4032taalHoekema, T.1979Lânfrysk - Skiermûnseiger wurdens
K2656taalBerends, MarlouWhat it means to be an 'Eilander'Dialect change & identity on Schiermonnikoog
K2585taalArhammer, Nils; Hoekema, Teake1979Gedenkbundel voor Arne Spenterpag. 81 over Schiermonnikoog
K2464taalVeen, K.F. van der1980De Skiermuntseager Literatuer
K2461taalHoekema, T.1979Landfrysk - skiermuntseager wurdlist c.a.Gearstald út Arne Spenter syn Stúdzjes troch Teake Hoekema
K2460taalJansen, Mathilde; Oostendorp, Marc van2004Taal van de WaddenSchiermonnikoog: verspreid in het boek
K2458taalHodel, R.; Jelsma, G.H.1982Skier besjoenenquête over eilander taal
K2450taalVeen, K.F. van der1980De Skiermuntseager literatuer
K2442taalWerkgroep eilander taal2006Kursus Eilanders deel 3
K2441taalWerkgroep eilander taal1998Kursus Eilanders deel 2
K2440taalWerkgroep eilander taal1996Kursus Eilanders deel 1
K2437taalHelmar Hindriks2013Taalgids Nederlands - Schiermonnikoog
K2349taalDijkstra, Fedde; Fokkema sr., D.Spellingsvoorstel voor het Schiermonnikoogs
K2343taalEilander taalWoordenboeken, woordenlijsten
K2295taalKursus Eilanders deel 1
K2269taalVeen, K.F. vd De Skiermuntseager Literatuur
K2264taalEijkman, L.P.H.Phonetische beschrijving Schiermonnikoger taal
K2263taalBrouwer, ds H.Uitvaart Lammert Wiersma
K2262taalFokkema, D.Schiermonnikoogs Frysk Hollands
K2155taalOp 'e bjokkens fan de tiid
K2103taalHalbertsma1827Hulde aan Gysbert Japikseerste tekst in het Eilanders
K0470taalDyk, S2006De oergong rd>z en rt>tsIn Us wurk, tydskrift foar Frisistyk p. 80
K0454taalSiebren Dyk2005It Beakenpag 165, Historisch overz bstudering Schiermonnikoogs
K0408Htaal1979SchierdichtEilander gedichten 1979
K0328taalWerkgr. Eilander Taal1979Kursus Eilanders deel 1
K3257tH&F2007Bosch - op zoek naar een verdwenen eilandThemauitgave
K3253tH&FBakker, E. e.a.2006SchermonnikoogEen wandeling door het oude dorp
K2611tH&FAlers, Harry2017Strandpalen op SchiermonnikoogTrouwe wachters
K2580tH&FTomke2014
K2566tH&FHelm, J vd; Ven, FAJ vd2015Twee oorkonden en een kwestie
K2565tH&FMaris, A1997Schiermonnikoog door schildersogen
K2564tH&FMaris, A; Vries, H de1999Een eeuw toerismeVan badgast tot recreant
K2562tH&FReitsma, D; Maris, AJ2001Winters op Schiermonnikoog
K2561tH&FMaris, A; Vries, H de2002Strandingen en jutters
K2560tH&FMaris, A; Vries, H de2003Jacht, stroperijen en robbenvangst
K2559tH&FGroendijk WJ e.a.1998Vredenhof
K2558tH&FVries, Hilbert de2008Merklappen, nuttige handwerken, kleding
K2557tH&FMaris, Arend J2010Van wel- en regenput naar waterleiding op Schiermonnikoog
K2556tH&FSikkema, B2011Luitjen EllesVan alles maakte hij een kunstwerkje…
K2555tH&FFlink, M; Maris, AJ2014Blazend en trommelend marcheren door de tijd125 jaar fanfaremuziek op Schiermonnikoog
K2554tH&FReitsma, D, Prakken, A. e.a.2004Schiermonnikoog, een wandelend eilandThemanummer 2004
K2463tH&FReitsma, D; Koning, H e.a.2000170 jaar reddingswerk
K2439tH&FAugusteijn, Eric2015De ooine taal fan it eilaun
K2435tH&FHoman, D.M.2005De laatste reis van het zeilschip George Washington
K2366tH&FDe Post- Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schiermonnikoog
K2078tH&FJaarboek / almanakvanaf 2004
K0343tH&FStoep, A. van derChristelijk onderwijs 75 jaar
K0337tH&FReitsma, D. Th. Badhotel Strandhotel Noderstraun
K4053toerKeikes, WH1967Schiermonnikoog, Kroondomein voor vrije tijd
K4033toerSluys, dr PJA1891Schiermonnikoog als zeebadplaatsUitgeleend zomerhuis
K3150toerJansen van Galen, JohnWandelen op de Wadden
K3132toerReitsma, Durk Th.1999100 jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999
K3117toerVogel, Hans JürgenSchiermonnikoog, ein kleines Insel-Mosaik
K3057toerReitsma, Durk Th.1988Badhotel - Strandhotel = Noderstraun
K3037toerPerdok, S.1999VVV Schiermonnikoog 1899-1999ook K0376/12
K3020toerWinkler Prins, A.1972Het eiland Schiermonnikoog als badplaatsheruitgave Uitgeleend zomerhuis
K3020toerWinkler Prins, A.1972Het eiland Schiermonnikoog als badplaatsheruitgave, orig. 18… Tjeenk Willink
K2636toerBruin, Stef deZeehengelatlas voor Vlieland, Terschelling, Ameland, SchiermonnikoogSchier vanaf p. 66
K2608toerJong, JC deWelkom op SchiermonnikoogRondwandeling
K2603toerNiemeijer, JA1969Wadlopen
K2600toerVogel, H1985Schiermonnikoog ein kleiner Insel Mozaik
K2592toerHana, KeesWaddenland en WaddenzeeSchiermonnikoog op pag. 166
K2492toer1936VVV-gids 1936
K2457toerNatuurpaden Nat. Park Schiermonnikoog
K2387toer1976Waddeneilanden 1976
K2378toerVakantieboek Schiermonnikoog natuurlijk gespeeld
K2351toerAllan, F.Het Eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners geschetst
K2338toerBijlsma, Koos1982Wandelgids
K2336toer1975Waddeneilanden 1975 no. 1
K2335toer1965Strand en Duinrecreatie
K2225toer1974Recreatie en natuurbehoud in het Waddengebied
K2221toerVVV gidsen1x1979, 2x1981, 2x1987, 2x1994, 1x1996, 2x1998, 2x1999
K2138toerMet Kerstmis op Duinzicht
K2060toerWandelgids Sch. Uit serie Kosmos, Reizen en vrije tijd
K0376/12toerPerdok, S.1974VVV Schiermonnikoog 1899-1974ook K3037 Uitgeleend zomerhuis
K0188toerRubens-Onnes, Anneke2004OpduinEen wandelend huis
K3262trptDrost, F.1985Dichtbij en toch ver wegVeerdiensten Waddeneilanden
K3250trptBeukema, Hans1998Wagenborg 100 jaarTransport over water, wadden en wegen
K3156trptReitsma, Durk Th.1987Twee witte bandenDriekwart eeuw Wagenborg naar S. en Ameland
K3055trptReitsma, Th.1985Van postschip tot veerbootVerbindingen Ameland en S.
K3030trptKeune, W.T.1969De zeeweg van SchiermonnikoogGeschiedenis eiland met de vaste wal
K2660trpt2018Jan steekt van walInterview met Jan Geijteman -postboot
K0341trptReitsma, D.Th.Van Postschip tot veerboot
K0340trptReitsma, D. Th. Twee witte banden
K4034vere1933VV de Monnik Schiermonnikoog 1933-1993
K3171vereAbrahamse, J. eindred.2008Eén groot feest, 75 jaar VV de MonnikVoetbalvereniging
K2374/3vereShantykoor Gin See Tò HeichTekst
K2121vere201125 jr. Biljarttoernooi Schiermonnikoog dec. 2010Jubileumuitgave 1987-2011
K0461vereNotulenboek 1940 - febr. 1952 Chr. Jeugdver. 'Helpt elkander'(Evangelisatiegebouw Badweg, latere Kittiwake)
K4049verhGroenendijk, Jan2003Stormen over Schiermonnikoog
K4037verhHofland, HJA, Montag S.2004Boven en onder de grond van SchiermonnikoogMooie uitgave
K4036verhHofland, HJA, Montag S.1979Boven en onder de grond van Schiermonnikoog
K4035verhWeerd, H de1942Waddenlegenden
K4014verhBergmans, Wilko AGM 1980De naamlozenToegevoegd: handgeschr info gesprek Ede Visser
K3219verhAkkerman, Andrea1997Tradities en gebruiken op de WaddeneilandenDuitstalige scriptie 'Kallemooi auf S.' e.a.
K3198verhWinkler Prins, A.Het duivelsvuur van Schiermonnikoog
K3190verhGroenendijk, Jan2003Stormen over SchiermonnikoogVerhalen van 't ailand
K3019verh1939Eigen VolkJaargang XI, afl. 4-7-1939
K3008verhMellema, Louise1954Tussen Scholbalg en Lauwers, ballade van een eiland
K2490verhVisser, Thijs1946Onder het torenlicht
K2489verhMellema, Louise1986De magie van de zee
K2483verh1939Eigen Volk
K2481verhFranke, S.; Backer, W. (ill)1934Legenden langs de Noordzee (fotogr. herdruk)Blz. 231, Het duivelsvuur van S.
K2456verhWadstra, J.Sjoerd van voogdhuis
K2367verhKonter, J.M.1984Kroniek van Sint-Jansoog
K2357verhJeppe de eilandjongen
K2357verhBergmans, Wilko AGMJeppe de eilandjongen
K2356verhWeerd, H. deWaddenlegenden
K2054verhBergmans, Wilko AGMEen bruid voor Tobias
K2051verhWinkler Prins, A.1867Geschiedenis en beschrijving van het eil. Schiermonnikoog
K2268Vervallen dubbelGrilk, PitaSkyljen, It jonge hets, Eeunderwoois
K2266Vervallen dubbelGrilk, PitaIt swiere akkeurd
K2265Vervallen dubbelGrilk, PitaDe Pole en de Minsken
K4047wadzHeuff, Jan1976Toervaren op de Wadden
K4046wadzMarrewijk, D van2001WaddenlandHet landschap en cult. Erfgoed in de Waddenzeeregio
K4045wadzDraisma de Vries, A1921De Waddenpoldresene studie
K4044wadzDraisma de Vries, A1921De Waddenpoldersnaschrift
K4043wadzCameron, A ; Ewijk, T van1982De wereld van het wad
K4042wadzGrootjans, GB1970JutgoedBadgidsen vertellen
K4041wadzDe Noordzee-eilanden
K4040wadzKoornstra, K.Wijs met de Waddenzee
K4039wadzGroustra, GWandelen over het wad
K4038wadzHoogduin, H e.a.Arenicola, 25 jaar wadlopen
K3507wadzKam, Jan van derDe wadden wereld tussen eb en vloed
K3506wadzMolen, S.J. van der1983Onze Waddeneilanden
K3505wadzGoudsblom, Marina en Kock, Ruud200943 Waddeneilanden
K3504wadz1976Waddenzee, natuurgebied van Nederland, Duyitsland en Denemarken
K3503wadzLeeuwen-Seelt, Noortje vanWijs met de Waddenzee
K3502wadzInfo Waddencampagne Schiermonnikoog 2003Mooi dat er nog wat is
K3501wadzAbrahamse, JanWaddenzee werelderfgoed
K3274wadzZwier, Gerrit JanMijn Wadden
K3263wadzTerpstra, Pieter De Wadden wisselende schoonheid
K3262awadzAnderson, W.F.Het WaddenboekRedactie: Abrahamse, Jan; Buwalda, J.D.; Straaten, L.M.J.U.
K3261wadzVermeer, Jan; Bout, NynkeWadden in focusNederlands - Engels - Duits
K3259wadzKramer, Jaap; Bruijn, Wim de; Kampa, TheoZwervend over de Wadden
K3247wadzKustgids 2002
K3244wadz1992Wad?
K3241awadzMolen, S.J. van derO, welk een ontzettende waterplas!Vergeten epistels over de wadz
K3241wadz1995Een beheersprogramma voor oppervlaktewater op de Friese WaddeneilandenSchiermonnikoog
K3227wadzHoek, Sietse van der; Kampa, TheoLeven op het wad
K3217wadzMolen, S.J. van derVissers van wad en gat
K3199wadz1986Geïll.gids voor de Noordzee eilanden
K3196wadzNoordhoff, InekeZee rondom, leven op een waddeneiland
K3165wadz2002Jaarboek Waddenzee 2002
K2642wadzFey, ToonWaddengids voor liefhebbers
K2639wadzGrilk, CornelisOp en om den afsluitdijkSchier p. 97
K2638wadzKomter, JM1964Kroniek van Sint-JansoogVerslag van Zottenjan; zeiltochten over de Waddenzee
K2624wadzNijhoff, Ir GP1932-32Schets van de ontwikkeling van Dollard en Lauwerszee
K2612wadzKam, Jan van der1969Op de grens van land en zeePortret van de Wadden
K2606wadzDiv.1977De Lauwersmeer
K2602wadzJansen van Galen, John2003Wandelen op de Wadden
K2599wadzNiemeijer, J1975Land van terpen en dijken
K2598wadzZijlstra, JJ1985Het beheer van de Wadden
K2597wadzWerkgroep Waddenvereniging1977Eilanden onder de voet
K2596wadzAbrahamse, J e.a.WaddenzeeKustlandschap met 50 eilanden
K2453wadzAartsma, Koen1986De WaddeneilandenSchiermonnikoog blz. 113-121
K2449wadzDijkstra, Hilke1994Hilke Dijkstra verteltover wadlopen
K2448wadzMolen, S.J. van der1983Onze Waddeneilanden
K2385wadzPrisma Wegwijzer Waddeneilanden
K2362wadzMolen, S.J. van derO, welk een ontzettende waterplas!
K2339wadzZeehengel atlasAfsluitdijk-Friese - Groninger kust
K2315wadz1983Engelsmanplaat
K2172wadz2002Programmakader Waddeneilanden
K2171wadz2001Leader WaddeneilandenOntwikkelingsstrategie 2001-2006
K2126wadzDoedens, Anne; Houten, Jan2015Geschiedenis van de Waddeneilanden
K0452wadzOost, A.P.1995Dynamics of the dutch WaddenseaAppendix A
K0408Ewadz1990Waddenbulletin jg4 nr 25
K4055walvBoot, Wjj1987De Ned. Maatschappij voor de walvisvaart
K3138walvSchols, Anton2002Ter walvisvaartDagboek van een jonge walvisvaarder op de Willem Barendsz
K3136walvBijl, A.1959Walvisvaarders op avontuur
K3115walvMelchior, dr. A.1986De eerste walvisvaart van de Willem Barendsz
K3114walvKolkman, JaapWalvis aan stuurboordLotgevallen eerste moderne Ned. Walvisvaartexpeditie
K3033walvDonraadt, W. Chr. 1972Zij waren er bijEilanders op walvisvaart
K2360walvDonraadt, W. Chr. Zij waren erbij, eilanders op de walvisvaart
K2359walvDonraadt, W. Chr. Zij waren erbij, eilanders op de walvisvaart
K2358walvDonraadt, W. Chr. Zij waren erbij, eilanders op de walvisvaart
K0374walvMelchior, dr. A.De eerste walvisvaart van de Willem Barendsz
K0346walvDonraadt, W. Chr. Zij waren erbij, eilanders op de walvisvaart
K0257walvMelchior, dr. A.De eerste walvisvaart van de Willem Barendsz
K3211zeevFeyfer, H.J. de1974Het licht der zeevaart.Een Friese bijdrage aan het zeevaartonderwijs geschreven door  H J Feyfer
K3045zeevJaski, Ch.J.1983Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884-1886
K3044zeevJaski, F.C. en C.J.1975Met bark en en klipper de wereld rond
K3043-2zeevMetselaar, A.C.1977Europa Ahoy!
K3043-1zeevMetselaar, A.C.1947Europa Ahoy!De geschiedenis van een zeilschip
K3043zeevMetselaar, A.C.1942Europa Ahoy!Geschiedenis van een zeeschip
K2653zeevLoomeijer, Frits R1985Zeilende kustvaarders
K2652zeevSpeerstra, Hylke1975Schippers van de zeeLaatste kustvaarders onder zeil
K2651zeevNieuwland, P1800Verklaring der gronden van de zeemanstafelen van Cornelis Douwesw
K2650BzeevHacquebord, H en Smit, LNederlandse zeilschepen 1880-1922
K2650AzeevHacquebord, H en Smit, LNederlandse zeilschepen 1813-1880
K2649zeevSchurgers, Jan2002Misschien dat ik alleen ben: Ernst Wilhelm LambertyLeerling zeevaartschool geweest (biografie)
K2532zeevBouma, GN2000Lijst van Nederlandse Koopvaardijschepen1820 - 1900
K2501zeevNykle Dijkstra2014Van snik naar smakOntwikkeling zeevaart van Schiermonnikoog 1737-1815
K2492zeevFeyfer, H.J. de1974Het licht der zeevaart.
K2488zeevMetselaar, A.C.1946Europa Ahoy!De geschiedenis van een zeilschip
K2487zeevHazelhof Roelszema, H.1996De ronding van Kaap Hoorn in 1896door fregatschip 'Nederland
K2484zeevPronker, T.F.J.1999Het barkschip Amicitia
K2436zeevKopieReis van Commandeur Jeldert Janz GrootBeknopt en getrouw Verband 1777 - 1778q
K2433zeevMoojen, Willem H.2008Ned. Koopvaardij in beeld1930 - 1939 (I)
K2432zeevStaveren, R.R. van; e.a.2009Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en PensioenfondsBeschrijving van hun historie
K2431zeevKoning, HCompass Log BookHandgeschreven logboek van zeiljacht Asterix
K2365zeevJaski, F.c. en C.J.Met barken en klippers de wereld rond
K2337zeevWadden navigatieGeorge Schoemaker
K2319zeevKeune, W.T.1969De Zeeweg van Schiermonnikoog
K2153zeevW Boerefijn, W; Dam, W. van1953Onze scheepvaart
K2061zeevMellema, LouiseDe magie van de zee
K0491zeevBosser, P1918Boek Zeevaartkundige opgaven
K0465zeevRoon, Kees vanWadvaarders en hun zee
K0384zeevDerkhuizen, Dr M.C. 1905Zuiderzee expeditie
K0376zeevFeyfer, H.J. de Het licht der zeevaart.
K0226zeevHoek-Ostende, mr. J.W. vd1972College Zeemanshoop 1822-1972
K0198zeevWormser, dr. C.W. 1946De Indiëvaart
K0197zeevMollema, J.C.De Ned. Vlag op de Wereldzeeën. De vlag in sjouwherzien door A.H.J.Th. Koning
K0196zeevTeenstra, Anno1945De clipper
K0152zeev1921Scheepvaart gids
K0152zeevDiversenLeerboeken zeevaartkunde
K3693 walvG. Lutke Meijer1985De WalvisvaartUitg.: De Bataafsche Leeuw

Els Perdok, 1925-2017)

Els Perdok werkte acht jaar aan het samenstellen van een woordenboek voor de Eilander taal. In 2001 kwam het uit. De eerste oplage van 200 exemplaren was al spoedig uitverkocht en daarom werd de mogelijkheid geschapen om in te tekenen op een tweede oplage, van 120 exemplaren.
Het boek is al jaren uitverkocht. Met de link hieronder kunt u het als pdf downloaden.

(Woordenboek Schiermonnikoogs-Nederlands dankzij medewerking van de Fryske Akademy.)