Bekijk collectie

Oorlogsgeld

K0395

Gevonden op 23 december 1965 te 9.45 uur, in de Eendenkooi te Schiermonnikoog.

38 bankbiljetten van f. 100,- = f. 3800,-
38 bankbiljetten van f.  25,- = f.  950,-
9 bankbiljetten van  f.  10,- = f.   90,-
1 bankbiljet van     f.  50,- = f.   50,-
1 bankbiljet van     f.  20,- = f.   20,-
10 muntbiljetten van f.   2,50= f.   25,-
6       ”         ”  f.   1,- = f.    6,-
                                   ——————
                         totaal f. 4941,-

Al deze munt- en bankbiljetten zijn uitgegeven vóór de geldsanering in 1945.
Deze biljetten bevonden zich in een fles (gewone litersfles met knipsluiting)
welke hedenmorgen, donderdag 23 december 1965, door de opzichter der Domeinen, R. Nieuwenhuis, A. Talsma en P. Harthoorn werd gevonden in de Eendenkooi te Schiermonnikoog.
Tijdens graafwerkzaamheden nabij een ontwateringssloot stootten zij op een vergane Duitse camouflagejas welke om de fles gewikkeld was.

De postcommandant,
de opperwachtmeester,
W. Nijholt.