Bekijk collectie

Stuk dakspant uit voormalig politiebureau

K0444

1914. Kwam te voorschijn bij de sloop in 2006.