Bekijk collectie

Tv-toestel

K3543

(Philips TX400, ca 1950) van mw Teensma van de Langestreek