Bekijk collectie

Twee Eilander tegeltjes

K3684

Geschonken door Greet Hooghart, De vader van Greet, Jan Melle Hooghart, was aannemer op het eiland. Tijdens sloopwerkzaamheden heeft hij tegeltjes uit Eilander huizen weten te behouden. Hij bikte de tegeltjes af, maakte ze schoon en voorzag ze van een houten lijst.
Het betreffen twee Bijbelse voorstellingen:
Op tegel 2 staat: Lucas 13 vers 22 “En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en richtende Zijn reis naar Jeruzalem”. Dit gaat vermoedelijk over de Here Jezus, de Engel. De ru├»ne op de achtergrond stelt Jeruzalem voor, verbeeldend het geestelijk verval.

Toegevoegd in

september 2021