» Film De Laatste Jacht

Film De Laatste Jacht

39e film in Filmarchief, door Rein Hazewinkel

Door het in werking treden van een nieuwe Flora- en Faunawet in 2002, was het afgelopen met de jacht op Schiermonnikoog. Daarmee kwam een einde aan een meer dan honderdjarige traditie. In november 2002 kwamen de jagers en drijvers voor de laatste jacht bij elkaar in Hotel Van der Werff. Jachtopziener Kees van der Wal blies op zijn jachthoorn en daarna startte de jacht, geleid door Jan Berend Bazuin.
Rein Hazewinkel heeft de laatste jacht gefilmd.

Het is de 39e film in ons filmarchief. De film is tegen een kleine vergoeding te zien via de webwinkel.

In de webwinkel is nu ook een herdruk te vinden van het themanummer Jacht, Stroperijen en Robbenvangst.