» Doneren

Doneren

Wilt u vriend worden van 't Heer en Feer en/of het Koninghuis en doneren? Op deze pagina leest u over de verschillende mogelijkheden en de fiscale voordelen.

SCHENKINGEN EN LEGATEN

SCHENKINGEN

Een gift aan een culturele ANBI als ‘t Heer en Feer is aftrekbaar van de belastingen. Hierdoor is het nog aantrekkelijker een schenking te doen. Lees over de fiscale voordelen.

‘t Heer en Feer is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (culturele ANBI). Dit betekent dat u een gift fiscaal in aftrek kunt brengen, mét een verhogingsfactor, zodat het bedrag dat u in aftrek brengt hoger is dan uw daadwerkelijke gift.

‘t Heer en Feer hoeft voor uw gift geen schenk- of erfbelasting af te dragen. Uw euro komt dus volledig ten goede aan het cultureel historisch erfgoed van Schiermonnikoog.

Schenken op drie manieren

U kunt op drie manieren een schenking doen:

a. een periodieke particuliere gift

b. een eenmalige particuliere gift

c. een zakelijke gift

a. De periodieke particuliere gift
Als donateur van het ‘t Heer en Feer geniet u het optimale fiscale voordeel wanneer u een periodieke gift doet. Voor het doen van een periodieke particuliere gift dient u een schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst te ondertekenen. Deze sturen wij u desgewenst graag toe. De fiscale aftrek van een periodieke schenking is niet gebonden aan een minimum of maximum. De verhogingsfactor is 25%, met een maximum van € 1.250.

Voorbeeld

Bij een jaarlijks bedrag van € 1.000 is het fiscale voordeel € 525 (als de gift aftrekbaar is tegen 42%) of € 650 (als de gift aftrekbaar is tegen 52%). Uw steun bedraagt dus € 475 of € 350 netto per jaar.

Download de overeenkomst voor periodieke giften

b. De eenmalige particuliere gift
Voor een eenmalige particuliere schenking geldt een minimum en een maximum voor het aftrekbare bedrag. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen, het tarief waartegen u uw gift in aftrek kunt brengen (42% of 52%) en eventuele andere giften die u in het jaar heeft gedaan.

De drempel is 1% van uw verzamelinkomen en ten minste € 60. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. De verhogingsfactor is 25%, met een maximum van € 1.250.

Voorbeeld

Uw verzamelinkomen is € 60.000 en u schenkt eenmalig € 2.500. U heeft in het kalenderjaar geen andere giften gedaan. De drempel is € 600, het plafond € 6.000. Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen is dan € 2.500 x 1,25 (25 %verhogingsfactor) – € 600 (drempel) = € 2.525. Het belastingtarief is 52%, waardoor het fiscale voordeel € 1.313. is. Uw eenmalige gift van € 2.500 kost u netto € 1.187.

Lees meer over periodieke en gewone giften op de site van de Belastingdienst

c. De zakelijke gift
De zakelijke gift kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor een eenmalige als een periodieke schenking. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De verhogingsfactor is 50%, met een maximum van € 2.500. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bedrijf geldende tarief (20% of 25%). U moet de gift achteraf kunnen onderbouwen met schriftelijke bescheiden.

Voorbeeld

U schenkt jaarlijks € 5.000. Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen is € 7.500 (50% verhogingsfactor). Het belastingtarief is 25%, wat het fiscale voordeel brengt op € 1.875. Uw gift van € 5.000 kost het bedrijf dus € 3.125 netto per jaar.

Zie ook informatie over aftrekbare giften op de site van de Belastingdienst

 

LEGATEN

Legaten moeten worden vastgelegd in een testament, opgesteld door een notaris die wordt uitgekozen door degene die wil nalaten. In het testament kan worden bepaald dat in dit geval Stichting Beheer Historisch Erfgoed ‘t Heer en Feer na overlijden een bepaald bedrag krijgt. Het kan ook gaan om een tastbaar erfstuk, zoals een schilderij of meubel. Een testament kan altijd ook weer worden gewijzigd. Op grond van de ANBI-status hoeft Stichting Beheer Historisch Erfgoed ‘t Heer en Feer geen erfbelasting te betalen.

 

Bij vragen kan contact worden opgenomen met Stichting Beheer Historisch Erfgoed ‘t Heer en Feer. De notaris van degene die wil nalaten, kan desgewenst ook contact opnemen met de notaris van Stichting Beheer Historisch Erfgoed ‘t Heer en Feer. Wij verstrekken u graag diens adresgegevens.

Gegevens Stichting Beheer Historisch Erfgoed ‘t Heer en Feer:

KvK-nummer: 01120243

RSIN: 818065138

Bank: Rabobank Noordoost Friesland
IBAN: NL10 RABO 0337 0380 15
BIC: RABO NL2U

Voorzitter: J.P. van Bon – Peereboom ( voorzitter@theerenfeer.nl )

Penningmeester: F. Roelsma ( penningmeester@theerenfeer.nl )