» Een 2e druk voor verschillende boekjes

Een 2e druk voor verschillende boekjes

De boekjes over de Strandpalen, Ambulancevluchten, Klaas Onnes, Twee oorkonden en een kwestie, Fotoreportage van Schiermonnikoog, Van Badhotel tot Strandhotel en Een wandeling door het oude dorp zijn opnieuw uitgebracht!

Geactualiseerde 2e druk, waarin de nieuwste ontwikkelingen zijn meegenomen, zoals het plaatsen van 12 nieuwe kilometerpalen langs de Noordzeekust van Schiermonnikoog, zie ook het artikel hierover.
In 2018 was het precies 150 jaar geleden dat de eerste strandpalen op Schiermonnikoog werden geplaatst.
De oorspronkelijke functie van de strandpalen is het bewaken van de kust en natuurlijk ook de mensen achter die kust. Die functie is grotendeels overgenomen door GPS, luchtfoto’s, satellietbeelden, etc..
In het themanummer ‘Trouwe wachters’ (’t Heer en Feer, 2017) staat uitgebreid beschreven de functie van de strandpalen, de betekenis van de nummers en letters en de huidige waarde van de palen.
De historische documenten en kaarten geven een beeld van de geschiedenis van de strandpalen op Schiermonnikoog.

Zie ook het artikel: Rijkswaterstaat plaatst 12 kilometerpalen

In dit boekje wordt de historie van de ambulancevluchten van 1933 tot heden uitgebreid belicht en worden alle vlegtuigen en helicopters die hier de afgelopen 88 jaar voor gebruikt zijn uitgebreid beschreven en afgebeeld.

In de 2e druk zijn de laatste ontwikkelingen beschreven en is ook het nieuwste model van de Fokker S.IIa te zien.

De modellen zijn te zien in de expositie ambulancevluchten.

Het boekje is te bestellen via de webwinkel .

Themanummer 2018 was gewijd aan Klaas Onnes.
Klaas Onnes (1893-1971) voer meer dan 40 jaar (waarvan 32 jaar als kapitein) op de veerboten van Oostmahorn naar Schiermonnikoog en terug. Daarnaast was hij een hartstochtelijk amateurschilder. Hij schilderde zijn wereld van schepen, zee en eiland.
Zijn kleindochter Joke Gaasendam-Onnes verzorgde het themanummer over haar opa.

Deze 2e druk is afgedrukt op glanzend papier, waardoor de afbeeldingen van de schilderijen nog beter over komen.

Te bestellen in de webwinkel.

Over de eerste documenten waarin Schiermonnikoog wordt genoemd en de onteigening van het eiland na de 2e Wereldoorlog.

In 1440 kwam Schiermonnikoog voor het eerst voor in een oorkonde en in 1465 werd het eiland tot parochie benoemd.
Anne van der Helm beschrijft in 2 artikelen het hoe en waarom van de 2 oorkonden.

Met het einde van de 2e Wereldoorlog kwam er ook een einde aan het particulier bezit van Schiermonnikoog en werd het eiland onteigend als vijandelijk vermogen met langlopende juridische procedures tot gevolg. Foskea van der Ven schreef hierover in 1993 een proefschrift en heeft voor dit themanummer een samenvatting van deze kwestie gemaakt.

Deze 2e druk is in de webwinkel verkrijgbaar.

In dit boekje zijn de meest markante foto’s uit de film te zien van hoe Schiermonnikoog er in het verleden (1889-1956) uitzag en is vanuit hetzelfde camera-standpunt een nieuwe foto genomen, nu met de situatie van 2012.
In deze 2e druk zijn de foto’s afgedrukt op glanzend papier, waardoor de kwaliteit er enorm op is vooruit gegaan. Te bestellen via de webwinkel.

 

Van Badhôtel (nog met een kapje op de o) tot Strandhotel tot Noderstraun. Een lijn die begint met de opening met een majestueus hotel in 1887. Dit hotel werd in de jaren twintig van de vorige eeuw ‘een prooi der golven’. Daarna werd, een paar honderd meter landinwaarts, in 1924 het Strandhotel gebouwd. In 1983 is dit hotel afgebroken, waarna het Noderstraun werd gebouwd.

In dit themanummer van 2008 werd deze hele geschiedenis uitgebreid beschreven, aangevuld met vele unieke documenten en foto’s. Helaas was dit boekje al vrij snel uitverkocht. Omdat er nog steeds veel naar wordt gevraagd heeft ’t Heer en Feer besloten tot een 2e druk.

In “Schiermonnikoog, een wandeling door het oude dorp” nemen we u mee door een rondreis door het oude dorp. zoals het er generaties geleden uitzag.
Van de aankomst bij laag water per vlet en boerenwagen op de oude veerdam (nu jachthaven) via de Westerreeweg naar Hotel van der Werff, langs de streken (waar nog veel boerderijen stonden), langs een nog bijna onbebouwde Badweg naar het Noordzee-strand met de voormalige hotels en ouderwets strandleven!
Met inleidingen van Arend J. Maris en Martin van Waning.

Dit themanummer uit 2006 bevat 80 foto’s en is nu gedrukt in een luxe uitvoering op glanzend papier.

Het is te bestellen via de webwinkel.

Overzicht van alle themanummers

Overzicht van alle themanummers