» Expositie ‘Rijsbergen van burcht tot klooster’

Expositie ‘Rijsbergen van burcht tot klooster’

Nu Rijsbergen als hotel is gesloten en het pand aan de Knuppeldam 2 als klooster voortgezet wordt, is het tijd om aandacht te schenken aan dit bijzondere huis.

De geschiedenis van Rijsbergen is sterk verbonden met die van Schiermonnikoog en daarom van cultuurhistorische waarde.
Hoe het Rijsbergen en de eilanders verging was sterk afhankelijk van de omgang van opeenvolgende eigenaren van Schiermonnikoog met hun bezit.
Weliswaar woonden deze lang niet altijd in Rijsbergen, het was wel hun residentie op het eiland.
Op donderdag 16 mei om 15.30 uur zal in het Bezoekerscentrum, Torenstreek 20, een expositie geopend worden door onze streekarchivaris Tjeerd Jongsma met als titel: ‘Rijsbergen van burcht tot klooster’.
Het themanummer, een jaarlijkse uitgave van ’t Heer en Feer, is dit jaar gewijd aan Rijsbergen en draagt dezelfde titel.