» Film de Johannes van Dijktocht

Film de Johannes van Dijktocht

35e film in het Filmarchief, van Dick Kool  

Op 26 januari 2013 was de eerste schaatstoertocht op het eiland: de Johannes van Dijktocht over 5, 10 of 25km. Het ijs op de Westerplas was dik, zwart en spiegelglad maar de felle zuidenwind en sneeuwval maakten het een barre tocht. Door warme aanmoedigingen van supporters, stimulerende stops bij de stempelpost en de overheerlijke koek en zopie, zette iedereen door. Dat leverde een welverdiende medaille op!
Waar komt de naam van deze toertocht vandaan? De koeien van Johannes van Dijk graasden ’s zomers in de kwelder waar nu de Westerplas ligt. Door begin jaren vijftig een zomerdijk aan te leggen, kon het graasseizoen worden verlengd. In 1952 kreeg van Dijk een oorkonde van toenmalig burgemeester Anker en werd ‘de Johannespolder’ officieel in gebruik genomen. De storm van 1953 maakte een einde aan de polder door een gat te slaan in de juist aangelegde zomerdijk. In 1964 legde Rijkswaterstaat een permanente dijk aan waardoor de Westerplas is ontstaan.
De schaatstocht op de Westerplas kreeg, als eerbetoon, de naam van de in 1981 overleden Johannes van Dijk.

Dit is de laatste van de vele prachtige films die Dick Kool voor zijn overlijden van het eiland heeft gemaakt.

Het is de 35e film in het Filmarchief.
De film is tegen een kleine vergoeding te zien via de webwinkel.

 

Beelden uit de filmJohannes van Dijktocht

Beelden uit de filmJohannes van Dijktocht