» Film De grote veiling (2002)

Film De grote veiling (2002)

75e film in het filmarchief, door Dick Kool

Op een pamflet aan de deur van de Ontmoetingskerk staat vermeld ‘Ook dit jaar organiseren wij weer een veiling van echte antieke goederen en waardevolle dingen uit oma’s tijd: schilderijen, meubilair en allerhande zoals (Perzische) tapijten, klokken enz.’ Veilingmeester Sytze Schut krijgt de meest uiteenlopende kavels onder zijn hamer. De schilderijen van Martin van Waning, een houten scheepsmodel en een ivoren schaakspel vinden allemaal gretig aftrek bij de bieders. Met de klok mét kleedje wil het wat minder lukken. Vol humor, leuke kwinkslagen en een overtuigend verkoopverhaal vindt een levendige handel plaats op de veilingmiddag.

Het is de 75e film in het filmarchief, de film is voor een klein bedrag te bekijken via de webwinkel.

Beelden uit de film

Beelden uit de film