» Jaarboek 2021 is verschenen

Jaarboek 2021 is verschenen

18e editie te bestellen via de webwinkel

Voor ’t Heer en Feer was 2021 een belangrijk jaar. Het jaar van de realisatie van een eigen onderkomen, dat we delen met Zorg & Welzijn en schildersclub De Kwast. Via de Dorpsbode en onze website kon de verbouwing worden gevolgd. In mei werd de huurovereenkomst met de gemeente en de samenwerkingsovereenkomst met onze medebewoners getekend. Vlak voor de bouwvak waren de belangrijkste bouwactiviteiten klaar en begonnen we met het inrichten van het Koningshuis. Per 1 september startte Zorg & Welzijn formeel met de activiteiten en per 1 oktober De Kwast. In september en oktober werd onze expositie ingericht die wegens de Corona-maatregelen helaas gesloten moest blijven tot begin 2022. Op 11 november was de officiële opening van het Koningshuis door de commissaris van de Koning en onze burgemeester. Dit alles mogelijk gemaakt door financiële steun uit het Iepen Mienskipsfûns en de gemeente Schiermonnikoog die een krediet beschikbaar heeft gesteld voor de verbouwing van het pand.

De vernieuwing van het Dorpshuis, de bibliotheek en de realisatie van het informatiecentrum Het Baken liepen voor ons uit. De Herdershut kreeg een upgrade en de bouw op de Woningbouwlocatie Oost begon. Ondernemers gaven stokjes over en er ontplooiden zich nieuwe ondernemersactiviteiten. Lang gedienden namen afscheid bij hun werkgevers. Bij de KNRM waren er functiewisselingen en zijn veel KNRM-vrijwilligers in 2021 in het zonnetje gezet. Onze kinderburgemeester zette zich in voor de eilander jeugd om een skatebaan te realiseren. De landelijke pers werd gehaald vanwege het omstreden plan voor een kabel dwars door Schiermonnikoog, de dreiging van gasboringen en doordat walrus Freya een bezoekje kwam brengen aan de Veerdam.

Tijdens de versoepelingen kon Woodstock bij de Berkenplas doorgang vinden en ook de kunstroute Het Losse Zand van Sjain, het Kamermuziekfestival en het gezamenlijke concert van IN en Steeuwsaun. Dierbare eilanders die ons zijn ontvallen hebben we tijdens de Vesperdienst met muzikale begeleiding van de Cantorij gelukkig met elkaar kunnen herdenken.

Dit alles en veel meer is vastgelegd in dit mooie jaarboek. Petje af voor de jaarboekredactie die deze achttiende editie weer met veel zorg en toewijding heeft vastgelegd.

Het jaarboek te bestellen via de webwinkel, het werd 2 april gepresenteerd in het Koningshuis.

Freerk Visser neemt het 1e exemplaar in ontvangst namens de boeren en de kaaswinkel uit handen van Joyce van Bon van 't Heer en Feer. Foto's Romy Dam

Freerk Visser neemt het 1e exemplaar in ontvangst namens de boeren en de kaaswinkel uit handen van Joyce van Bon van 't Heer en Feer. Foto's Romy Dam

De eerder verschenen jaarboeken

De eerder verschenen jaarboeken