» Kaperskaart

Kaperskaart

De Kaperskaart is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.
NB. Het zuiden is boven!
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het strand gelopen schip.
Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is.

De kaart wordt bewaard bij Tresoar in Leeuwarden (Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma).

De Kaperskaart nader bekeken door Durk Reitsma

Echtheidsonderzoek naar de Kaperskaart door Martha Kist

Onderzoek Tresoar naar Kaperskaart op Omrop Fryslân

Schiermonnikoog historisch op de kaart gezet