» Rijkswaterstaat plaatste 12 nieuwe kilometerpalen

Rijkswaterstaat plaatste 12 nieuwe kilometerpalen

2e druk Strandpalen verschenen

Op initiatief van Harry Alers heeft Rijkswaterstaat in 2019 12 kilometerpalen laten plaatsen op het Noordzeestrand. Deze strandpalen staan ter hoogte van de authentieke kilometerpalen, die vanwege de veranderde kust niet meer vanuit het strand te zien zijn.
Hoewel de strandpalen vanaf de jaren negentig hun functie hebben verloren, hebben ze wel nog een oriënterende functie en een cultuurhistorische waarde. Het zijn betrouwbare herkenningspunten bij het signaleren en melden van voorvallen en calamiteiten. Ook die functie is belangrijk en daarom heeft de gemeente Schiermonnikoog dit project ondersteund.

Het gaat om de strandpalen 7 t/m 18 die geplaatst zijn volgens onderstaande plattegrond. Hield voorheen het eiland op bij paal 16, inmiddels is het verder oostelijk enkele kilometers aangegroeid. Daardoor konden ook de kilometerpalen 17 en 18 geplaatst worden op het strand.
De kilometerpalen 19 en 20 zouden zelfs ook al geplaatst kunnen worden, maar Rijkswaterstaat acht de ‘staart’ van het eiland nog te weinig stabiel om die kilometerpalen er nu al te plaatsen

Trouwe wachters
Het is inmiddels al 151 jaar geleden dat de eerste strandpalen op Schiermonnikoog werden geplaatst. Over de strandpalen is in 2017 het themanummer ‘Trouwe wachters’ verschenen.
Hierin staat uitgebreid beschreven de functie van de strandpalen, de betekenis van de nummers en letters en de huidige waarde van de palen.
De historische documenten en kaarten geven een beeld van de geschiedenis van de strandpalen op Schiermonnikoog.
Het themanummer is als 2e geactualiseerde druk leverbaar via de webwinkel.

Foto's Rijkswaterstaat/Gebr. Van der Lee (Chris Talsma/Frank van der Zee)

Foto's Rijkswaterstaat/Gebr. Van der Lee (Chris Talsma/Frank van der Zee)