Cultuur Historische Vereniging
't Heer en Feer
Taalroute Schiermonnikoog


  
3. Bank van Banck

Aan wijlen mr. J.E. Banck:
Met zorg heb je over je eiland gewaakt,
veel zegeningen heb je ons gebracht.
Zo is hier jouw bank verrezen
als blijk van een dankbaar nageslacht.
Lammert Wiersma


Lammert Wiersma
Schiermonnikoog 1881 - Schiermonnikoog 1980

Toen Lambert, zoon van koopvaardijkapitein Jan Lammert Wiersma, 15 jaar was verhuisde hij met zijn ouderlijk gezin naar Amsterdam. Hij haalde in hoog tempo zijn rangen en heeft tot zijn huwelijk in 1909 gevaren. Toen kwam hij aan de wal wonen en werd uiteindelijk directeur van het loodswezen.
In 1969 keerde hij terug naar het eiland.