Cultuur Historische Vereniging
't Heer en Feer
Taalroute Schiermonnikoog


  
4. Zitbank eind Melle Grietjepad

Onze Zeedijk:
Je ligt als een sterke band
als een groene slinger om het land
van oost tot west aaneen gesloten.
De vruchtbare polder onder de luwte
behoed je voor het hoge tij:
jij houdt het water buiten.
Lammert Wiersma


Lammert Wiersma
Schiermonnikoog 1881 - Schiermonnikoog 1980

Toen Lambert, zoon van koopvaardijkapitein Jan Lammert Wiersma, 15 jaar was verhuisde hij met zijn ouderlijk gezin naar Amsterdam. Hij haalde in hoog tempo zijn rangen en heeft tot zijn huwelijk in 1909 gevaren. Toen kwam hij aan de wal wonen en werd uiteindelijk directeur van het loodswezen.
In 1969 keerde hij terug naar het eiland.