Cultuur Historische Vereniging
't Heer en Feer
Taalroute Schiermonnikoog


  
7. Noderstraun

Het strand ligt leeg en breed,
met eb in het dode van de getijden.
De wind, de roep van een vogel,
ik merk alleen het grote zwijgen.
Wat schelpen en hout en wier,
de kleine maat van 't grote, ruime.
Nog kleiner ding is hier:
een mens, verloren en verkleumd.
Pita Grilk


Pita Grilk
Schiermonnikoog 1905 - Leeuwarden 1980

Pita Louise Grilk was een dochter van de eilander koopvaardijkapitein Lou Grilk. Na haar opleiding aan het conservatorium vestigde zij zich met haar zuster als piano- en orgellerares in Leeuwarden.