Cultuur Historische Vereniging
't Heer en Feer
Taalroute Schiermonnikoog


  
8. Vredenhof

Eenvoudig is het graf,
maar overal ligt de stilte,
wat schelpen, een bloem, een struik, een kruis.
Hier zingt de leeuwerik zijn lied,
hier ruist zacht het helmgras.
Al is 't in vreemde grond,
hij is toch veilig thuis.
Lammert Wiersma


Lammert Wiersma
Schiermonnikoog 1881 - Schiermonnikoog 1980

Toen Lambert, zoon van koopvaardijkapitein Jan Lammert Wiersma, 15 jaar was verhuisde hij met zijn ouderlijk gezin naar Amsterdam. Hij haalde in hoog tempo zijn rangen en heeft tot zijn huwelijk in 1909 gevaren. Toen kwam hij aan de wal wonen en werd uiteindelijk directeur van het loodswezen.
In 1969 keerde hij terug naar het eiland.