» Tijdschrift 2022-2

Tijdschrift 2022-2

Het Jaarboek 2021 is uit

Jaarboek 2021 is uit

Het kloosterverleden van Schiermonnikoog deel 2

Op pagina 4 is onder de rechterkolom de zin “Schiermonnikoog wordt vermeld.” helaas weggevallen!

Dr. Michiel Verweij(* Oirschot, 1964)is classicus, mediëvist en neolatinist. Hij werkt als wetenschappelijk medewerker en adjunct-conservator op de afdeling Oude en kostbare drukken van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel en is tevens medewerker van de OE Latijnse literatuur aande KU Leuven. In 2021-22 is hij ook guest professoraan die instelling. Hij houdt zich met name bezig met de handschriften en oude edities van de klassieke Latijnse auteurs die in de Brusselse Koninklijke Bibliotheek worden bewaard. Tot zijn publicaties horen o.m. een biografie van de enige paus uit de Nederlanden, Adrianus VI (Adrianus VI (1459-1523). De tragische paus uit de Nederlanden; Antwerpen -Apeldoorn, 2011) en een boek over de Romeinse dichter Ovidius (Ovidius. Het verhaal van een dichter; Amsterdam, 2018). Hij schrijft zelf soms Latijnse gedichten onder zijn Latijnse naam Michael Pratensisen heeft onder die naam de Latijnse Vicipaedia gehaald.

De moord op Kerstholt (3-slot)

Cas Straatman, geboren in 1968, is opgeleid als pianist, zowel klassiek als jazz, aan het Prins Claus conservatorium in Groningen. Na zijn afstuderen werd hij daar begeleider bij de zanglessen en docent liedbegeleiding en jazzkoor. Freelance-activiteiten voert hij uit onder de naam Musica Son.
Hij is redacteur van dit blad.

Nieuwsblad v/d Noorden 15 april 1935

Voetnoten:
55. De Haagsche Courant van 15 april 1935
56. Zie Het Friesch Dagblad van 15 april 1935 en het Nieuwsblad van het Noorden van 31 december 1931. Van Gennep uit Loppersum (11 juli 1893-3 december 1974) kwam, net als Kerstholt, als timmerman naar Schiermonnikoog. Hij bezat in 1940 meerdere huizen, zie Nieuwsblad van het Noorden 25 juli 1940 via http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011024299:mpeg21:pdf
Het lijkt alsof veel notariële aktes via het kantoor van Bolwijn gaan. Op 29 april 1935 sluit Van Gennep een lening af. Zie
https://www.openarch.nl/frl:f10d1c5b-2937-f65d-3fcc-bf5972d7b87a/nl
57. Tot 3 mei 1938 op Schiermonnikoog.
58. Foto op https://nl.pinterest.com/pin/400327854367698766/
59. Zij weten niet dat Riddering al vast zit in het Huis van Bewaring in zijn woonplaats.
60. Het Nieuwsblad van het Noorden van 18 april 1935
61. De uitspraak van het gerechtshof bevindt zich in het archief van Tresoar.
62. Het Leeuwarder Nieuwsblad van 17 april 1935
63. Het Nieuwsblad van het Noorden van 17 april 1935
64. Hij is tot 1953 rector op Schiermonnikoog
65. Op begraafplaatsschiermonnikoog.nl
66. Op http://www.begraafplaatsschiermonnikoog.nl/collection/harmannus-johannes-kerstholt/ is te lezen dat de steen een monument is. De tekst op de steen is helemaal verdwenen.
Gek genoeg staat staat Kerstholt niet op https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showpers&bgp=698&char=K
67. https://www.openarch.nl/frl:f29848f2-62ef-8b02-f8e9-9e7f6016162d Misschien zit hij tot die dag in voorarrest in Utrecht, maar ik acht het waarschijnlijker dat hij na z’n bekentenis in Leeuwarden is gebleven en dat de datum een formele overplaatsing is.
68. Het leven na Ridderings vrijlating is gebaseerd op de gegevens van zijn persoonskaart , afgegeven op 28 juli 1939.
69. Geboren op 21 september 1917 in St. Michielsgestel.
70. Nadat ze haar sigarenwinkeltje verlaat, verhuist ze extreem vaak:
-5 augustus 1937: Daalscheweg 28bis Zuilen
-26 april 1938: Heicop 117a in Kockengen
-16 juli 1938: St. Winfridusstraat 8 Zuilen
-16 september 1939: Weerdsing OZ 78bis Utrecht
-14 juli 1941: P.B.U. 16/050322 (een vrij onbekende afkorting die Persoons Bewijs Utrecht zou kunnen betekenen)
-Na de oorlog verhuist ze naar haar geboortegrond.
-17 augustus 1946: Sumatraanse 31a Groningen
-20 november 1946: Bocht Oosterdiep 29 Veendam
-14 april 1947: Noorderbinnensingel 47 Groningen
-16 september 1947: Paterswoldseweg 144a Groningen

71. 22 september 1950: Ruyschstraat 40 hs Amsterdam
24 januari 1951: Alexander boersstraat (?) 24 II Amsterdam
29 mei 1951: St. Willibrordusstraat 13 Amsterdam
8 november 1951: Egidiusstraat 16 hs Amsterdam
30 januari 1952: Lindengracht 149-163 H Amsterdam (het Suykerhofje)
Op 29 oktober 1970, op haar 81ste, trekt ze weer in bij Georg en Martha aan de President Steijnstraat 34 Eindhoven
72. sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/r
73. In 1953 werd door de Nederlandse staat een wet ingevoerd -wet 1953 in het Staatsblad 363- waardoor deze stateloze Nederlanders hun Nederlandse nationaliteit weer konden terugkrijgen.
74. www.deheerlijkheidherlaar.nl/bidprentjes/P1825

Persoonskaart, afgegeven op 28 juli 1939
Beroep: Metaalbewerker
Martina van der Hagen,geboren op 21 september 1917 in Sint Michielsgestel
Getrouwd in Eindhoven op 10 juni 1948
ASD(voor de verhuizing op 22 mei 1930 naar Utrecht)
30 juni 1932 Lange Smeestraat 51
21 november 1935 Blokhuisplein 40
17 december 1941 P.B.oostzijde 78 begane grond
Vrijlating
31 juli 1942 Weerdsingel 8bis Utrecht
9 maart 1946 Albrecht Engelman(s)straat 19a Rotterdam
9 juli 19461e Schansstraat 20a
4 oktober 1946 Broekscheweg 62 Eindhoven
22 januari 1947 Italië
29 augustus 1947 Bomstraat 47 Eindhoven
13 september 1949 Baarsstraat 27 Eindhoven
28 oktober 1949 President Steynstraat 34
ad,misschienaangenomendochter, Henrica Maria Wilhelmina Matheus Lodewijks, geboren op 24 februari 1940 in Eindhoven,op 14juni1956 (op 16 jarige leeftijd) getrouwd met H.G.M.van Lierop
dochter Yvonne Anna Martina Riddering, geboren op 30 september 1950 in Eindhoven.
zoon Adriaan
1 juli 1976 overleden in Eindhoven

De herdershut van Schiermonnikoog

Christien Boomsma is een schrijfster van jeugdboeken. Naast haar werk als schrijfster werkt ze als journaliste bij de Groningse Universiteitskrant.

RUG de herdershut op Schiermonnikoog

Schetsontwerp herdershut

Ontwerp vernieuwde herdershut

Ruimtelijke onderbouwing herdershut

Bouwe Hoekstra, de laatste koeherder

Arend J. Maris is eilander historicus, verhalen verteller, rondleider en schreef meerdere boeken over Schiermonnikoog.

Begraafplaatsschiermonnikoog.nl

Bouwe-Hoekstrapad—Top10-natuurpaden-NL

Kobbeduinen – Bouwe Hoekstrapad Nationaal Park Schiemonnikoog

De Engelse aanvallen bij Schiermonnikoog, in 1799 (2-slot)

Nykle Dijkstra werkt bij het Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden en is redacteur van tijdschrift De Sneuper van de Historische Vereniging Noord-Oost Friesland. Hij heeft o.a. meegewerkt aan het boek ‘Ver van het front? Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog.

Voetnoten:
18. Winkler Prins, Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog, 55.
19. Tresoar Leeuwarden, Gewestelijke besturen in Friesland de Franse tijd, toegang 8, inv.nr. 739: Rapport van B. Wiaerda op Schiermonnikoog betreffende de activiteiten van Engelse schepen, 1799.
20. Hilbert G. de Vries, ‘Augustus 1799’, in ’t Heer en Feer 17, no. 3 (2015).
21. The National Archives, Kew, Prize Papers, captured ship Crash (master Byhel): HCA 32/561/272.
22. NL-HaNA, Dedem van de Gelder, baron van, 2.21.006.46, inv.nr 141.
23. Tresoar Leeuwarden, Coert Lambertus van Beyma, toegang 318-06, inv.nr. 51: brieven van commiezen enz. ressorterende onder het departement van Schiermonnikoog; twee artikelen van P.F. Visser in ’t Heer en Feer 11, no. 3 (2009) en ’t Heer en Feer 17, no. 3 (2015).
24. Hugo Landheer, ‘Op streng regime: de behandeling van de Britse opvarenden van de Crash in de Bataafs-Franse tijd’ in Sailing Letters Journaal V (Zupthen: Walburg Pers, 2013), 44.