» Bestuursvergadering 22 maart 2018

Bestuursvergadering 22 maart 2018

In deze vergadering werd de presentatie van het jaarboek op 3 april voorbereid. Meteen na de presentatie is het jaarboek verkrijgbaar bij boekhandel Kolstein en het Bezoekerscentrum.

Van de bestuurstafel

In deze vergadering werd de presentatie van het jaarboek op 3 april voorbereid. Meteen na de presentatie is het jaarboek verkrijgbaar bij boekhandel Kolstein en het Bezoekerscentrum. Voor leden geldt een korting wanneer het wordt opgehaald in het Bezoekerscentrum. Ook is het te bestellen via penningmeester@theerenfeer.nl
Verder werd de werkconferentie voorbereid die in april zal plaatsvinden. Doel daarvan is de communicatie binnen en tussen de werkgroepen én tussen werkgroepen en bestuur te verbeteren.
Het thema onderdak komt iedere vergadering en dus ook nu weer terug. Er zijn gesprekken gaande met het nautisch centrum en de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken de oude reddingbootschuur/brandweerkazerne tot een geschikt gecombineerd onderkomen te verbouwen. Gezien de staat van het gebouw zal dit een behoorlijke financiële injectie vragen.