» Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Tijdens de vergadering van 23 februari was er allereerst een gesprek met Harry Alers, de initiator van het project 'strandpalen' dat al een tijdje loopt.

Vergadering 23 februari

Tijdens de vergadering van 23 februari was er allereerst een gesprek met Harry Alers, de initiator van het project ‘strandpalen’ dat al een tijdje loopt. De expositie met dit onderwerp is nog te bezoeken tot begin mei in het Bezoekerscentrum, het aansluitend themanummer ook aldaar te koop.

Vervolgens ging het bestuur in gesprek met de werkgroep Collectiebeheer. De leden daarvan zouden graag meer samenwerking zien tussen werkgroepen en bestuur, tussen werkgroepen onderling maar ook binnen de werkgroep. Het bestuur heeft dit opgepakt en een werkconferentie voor alle werkgroepen en bestuur bepaald op 11 april.

De rest van de vergadering werd vnl besteed aan de voorbereiding van de algemene ledenvergadering, een dag later nl zaterdag 24 februari.