» Verlenging ‘Kom op verhaal in het Koningshuis’

Verlenging ‘Kom op verhaal in het Koningshuis’

Foto van de leerlingen en docenten van de zeevaartschool uit 1928

Wij zijn verheugd te berichten dat onze expositie over de eilander taal, Vredenhof, strandpalen, zeevaartschool en walvisvaart ook na 18 oktober te bezichtigen zal blijven in het Koningshuis en wel tot 1 april 2019.

Naast de expositie kunnen in de dependance van ‘het filmhuis aan zee’ gedurende de openingstijden cultuurhistorische films worden bekeken.

Ook de agenda met extra activiteiten zal na 1 januari verder worden ingevuld. Houd voor verdere informatie deze pagina en www.komopverhaal.frl in de gaten.

test

test