» Wie zijn wij

Wie zijn wij

't Heer en Feer

De naam ’t Heer en Feer, voor de vereniging – en ook voor het tijdschrift – is in het verleden voorgesteld door Els Perdok.  Het is een uitdrukking die vroeger veel werd gebruikt. Een goede Nederlandse vertaling voor deze uitdrukking is er niet, maar een omschrijving als: het hele eiland, met alles er op en er aan; het hele reilen en zeilen; het wel en wee – geeft zo ongeveer aan wat de bedoeling is.

We komen deze uitdrukking tegen in het gedicht ”t Eilaun’ van Pita Grilk, uit de bundel ‘Swyljen’:

't Eilaun (Schiermonnikoogs)

‘k Hew dyn heer en feer fersangen
eilaun. Ne bin ik múed en stil;
‘k Wúe dy yn myn liêten fange;
al wat wiê, wat wazze sil.

‘k Mocht dyn taal to rymen minge;
ús musyk is ‘t, aud en swiêt;
maar dyn siêl lat him net twinge:
biste mair as myn lytj liêt.

Het Eiland (vertaling)

‘k Heb jouw hele reilen en zeilen bezongen
eiland. Nu ben ik moe en stil;
‘k Wilde je in mijn liederen vangen;
Al wat was, wat wezen zal.

‘k Mocht je taal mengen om te rijmen;
onze muziek is het, oud en zoet;
maar jouw ziel laat zich niet dwingen:
Je bent meer dan mijn klein lied.

Logo

Het logo van ’t Heer en Feer is afkomstig van de Kaperskaart. Deze kaart wordt bewaard in het archief van Tresoar in Leeuwarden. Aangenomen wordt dat de kaart in 1737 is vervaardigd in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.

Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. NB. Het zuiden is boven!

De Kaperskaart

De Kaperskaart