» Boek/expositie Wierom yn de Tiid

Boek/expositie Wierom yn de Tiid

Winkels en bedrijven op Schiermonnikoog door Jan Holwerda

Jan Holwerda gaat terug in de tijd. Hij wandelt door de streken en beschrijft waar winkels en bedrijven waren gevestigd en wie er werkten. Sommige zijn er nog steeds, een enkele is verhuisd, maar vele zijn uit het straatbeeld verdwenen. Aan de hand van foto’s krijgen deze bakkerijen, slagerijen, groentewinkels etc. weer een gezicht.
Het boek van 148 pagina’s met ruim 200 foto’s, advertenties en ander beeldmateriaal is verschenen!

Het is verkrijgbaar via onze webwinkel en te koop in het Koningshuis.

Op 13 april werd het boek gepresenteerd in het Koningshuis, in een prachtige toespraak vertelde Jan Holwerda hoe hij tot het schrijven van dit boek is gekomen en bedankte degenen die er aan mee hebben gewerkt.
Vervolgens werd het eerste boek aangeboden aan neef Jan Groendijk, oud-beurtschipper van de Lauwerszee waar ook de grootvader van Jan Holwerda op voer, aan wie het boek is opgedragen,

Jan Holwerda spreekt de aanwezigen toe

Jan Holwerda spreekt de aanwezigen toe

Het eerste boek wordt aangeboden aan Jan Groendijk

Het eerste boek wordt aangeboden aan Jan Groendijk

In navolging op het eerder verschenen boek Wierom yn de tiid is op 29 juni ook de expositie over winkels en bedrijven op Schiermonnikoog geopend in het Koningshuis.
Jan Holwerda, de schrijver van het boek, bedankte het expo-team voor hun inzet. Hij benadrukte nog eens hoe belangrijk het is de rijke eilander geschiedenis levendig te houden. De openingsspeech van Arend Maris werd voorgelezen door de voorzitter van ‘t Heer en Feer. Arend is herstellende van een verkoudheid en moest zijn stem ontzien. De dorpswinkeltjes van vroeger roepen vaak dierbare herinneringen op. Herinneringen aan de mannen en vrouwen die deze winkeltjes runden. Ongetwijfeld komt er bij het lezen van het boek en zien van de expositie nog meer geschiedenis naar boven waardoor dit thema weer verder aangevuld kan worden. Jan heeft hiervoor een prachtig startschot gegeven! Arend ziet nog een reeks van open plekken in de eilander geschiedenis die beschreven kunnen worden. Hij daagt schrijvers uit zich te laten grijpen door de passie deze leegtes in te vullen. Na deze uitdagende woorden is de expositie geopend!
De speeches van Jan Holwerda en Arend Maris zijn hier na te lezen.

Schrijver Jan Holwerda bedankt het expo-team voor hun inzet.

Schrijver Jan Holwerda bedankt het expo-team voor hun inzet.

Toespraak Jan Holwerda

Toespraak Jan Holwerda

Voorzitter 't Heer en Feer leest toespraak van Arend Maris voor

Voorzitter 't Heer en Feer leest toespraak van Arend Maris voor

De expositie bij het boek Wierom yn de tiid is geopend!

De expositie bij het boek Wierom yn de tiid is geopend!