» Nieuwjaarsgroet

Nieuwjaarsgroet

Een mooi 2022 gewenst!

Het bestuur van de cultuurhistorische vereniging
’t Heer en Feer
dankt iedereen die zich in 2021 heeft ingezet voor
de vereniging.

We hopen dat we in het nieuwe jaar de
verenigingsactiviteiten na de verbouwing van het
Koninghuis zonder al teveel
coronabelemmeringen weer met elkaar kunnen
oppakken!

Alle eilanders en eilandliefhebbers
een mooi 2022
gewenst!